Výstupy z webináře – Brownfields a greenfields Libereckého kraje | 22.10.2020

Liberecký kraj ve spolupráci s ARR – Agenturou regionálního rozvoje a agenturou Czechinvest dne 22. října 2020 od 10 hodin uskutečnil seminář na téma “Brownfields a greenfields Libereckého kraje“.

Seminář díky bezpečnostním opatřením Vlády ČR (COVID-19) proběhl formou webináře (on-line seminář).

Program webináře, kontakty, prezentace:

Úvodní informace o aktivitách Libereckého kraje v oblasti brownfields a greenfields, Portál investičních příležitostí Libereckého kraje, databáze brownfields a greenfields

Marek Pšenička / ARR – Agentura regionálního rozvoje / správa databáze brownfields a greenfields Libereckého kraje
Kontakt: https://investujpodjestedem.cz/kontakt/

Představení aktivit CzechInvestu v oblasti brownfields a greenfields

Jan Mašek / Czechinvest – ředitel regionální kanceláře
Kontakt: jan.masek@czechinvest.org, Tel.: 482 313 204
https://www.czechinvest.org/

Národní databáze brownfields

Ing. Radovan Baloun / Czechinvest – Projektový manažer oddělení brownfieldů
Kontakt: Radovan.Baloun@czechinvest.org, Tel.: 296 342 746
http://www.brownfieldy.eu/databaze-brownfieldu/

Aktuální možnosti čerpání dotací – brownfields, greenfields

Mgr. Jan Hana / Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / vedoucí oddělení brownfields
Kontakt: T +420 224 853 279, Mobil: +420 725 526 615, hana@mpo.cz

Barbora Krátošková / Czechinvest
Kontakt: barbora.kratoskova@czechinvest.org
http://www.brownfieldy.eu/financni-podpora/