Kontakt

Portál Investuj pod Ještědem provozuje ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol s r.o. a je financován z prostředků Libereckého kraje.


V případě, že máte zájem získat podrobnější informace o lokalitách uvedených v databázi, můžete využít bezplatné konzultace ARR – Agentury regionálního rozvoje spol. s r.o.

Kontakt:

ARR – Agentury regionálního rozvoje, spol.s r.o.
EVROPSKÝ DŮM | U Jezu 525, 460 01 Liberec – Liberec IV-Perštýn
IČ: CZ 48267210 | ID datové schránky: njmndgs
Kontaktní osoba: Marek Pšenička, e-mail: m.psenicka@arr-nisa.cz.
FB: ARR – Agentura regionálního rozvoje
Web: http://www.arr-nisa.cz

POSKYTOVANÉ SLUŽBY


REGISTRACE

Na základě Vaší žádosti zaregistrujeme novou problémovou lokalitu v databázích brownfields a greenfields


AKTUALIZACE

Provádíme průběžnou aktualizaci údajů o lokalitách v databázi brownfields a greenfields Libereckého kraje. Současně zajišťujeme přenos těchto aktuálních informací do Národní databáze brownfields.


PREZENTACE

Databáze brownfields a greenfields Libereckého kraje je pravidelně prezentována na různých akcích, seminářích a fórech s obdobnou tématikou s cílem představit investiční možnosti v regionu. Zaměřujeme se na akce, které se konají v České republice, ale i v příhraniční oblasti Polska a Německa.


SERVIS

Zprostředkujeme kontakt s vlastníky nemovitostí a pomůžeme Vám zajistit informace pro konkrétní investiční záměr.


FINANCE

Poskytneme dotační poradenství na revitalizaci brownfields –  pro obce, vlastníky objektů, investory.


INFORMACE

Zprostředkujeme zajímavé informace, netradiční způsoby řešení, můžete se stát odběrateli pravidelného měsíčního newsletteru – a to nejen o brownfeildech nebo greenfieldech.