Vyhlášení výzvy na Demolice v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu na dotace u podprogramu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2021. Výzva má dva dotační tituly a jeden z nich je určen pro strukturálně postižené regiony Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, které se vyznačují vysokou koncentrací těchto lokalit, a druhý ostatním krajům České republiky. Celková alokace této Více »

MMR podpoří investice na regeneraci brownfieldů téměř 700 miliony korun

Podpora regenerace brownfieldů v obcích a krajích je velmi žádaná. V minulém roce Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo projekty za půl miliardy a v letošním roce za dalších 677 milionů korun. Díky těmto nově schváleným dotacím bude regenerováno 65 objektů a na jejich místech vzniknou například hasičské zbrojnice. „Brownfieldy znehodnocují okolní pozemky a nemovitosti. Díky Více »

Příjem žádostí do poslední výzvy programu Inovace zahájen

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu Inovace. Firmy tak mohou začít žádat o dotace na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci. Zvýhodněné jsou všechny projekty na efektivnější nakládání s vodou pro řešení rizik spojených s Více »

Národní dotační tituly pro rok 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo Národní dotační tituly pro rok 2021. Prvním vyhlášeným je program „Podpora rozvoje regionů 2019+“, pro který má vyčleněno 3,011 miliardy korun. V rámci programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“ jsou vyhlášeny tyto dotační tituly: MÍSTNÍ KOMUNIKACE REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH BUDOV DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA PODPORA VÍTĚZŮ SOUTĚŽE VESNICE ROKU MÍSTA AKTIVNÍHO A PASIVNÍHO Více »

Finanční podpora

Lokality brownfieldů skýtají značný potenciál dalšího rozvoje. Přestože jejich příprava je časově a finančně náročná, jejich regenerace má pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast. Níže uvádíme dotační programy v rámci, kterých je možné čerpat finanční prostředky na brownfieldy. Program “Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ Garantem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Více »

MPO vyhlásilo výzvu Smart Parks for the Future

Výstavbu malých podnikatelských parků, rozvoj stávajících průmyslových zón a regeneraci brownfieldů podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu Smart Parks for the Future. Přispěje tak i k naplnění cílů Inovační strategie a souvisejícího materiálu The Country for the Future. Program poběží do roku 2026, žádat o podporu mohou obce a kraje již nyní.  Výzva je zaměřena na Více »

Zúčastněte se semináře ,,Jak na dotace“

Přihlaste se na seminář “Jak na dotace”, který pro Vás připravuje Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje. JAKÉ JSOU TYPY DOTACÍ? EXISTUJE NĚJAKÝ NÁVOD NA TO, JAK PRACOVAT S ŽÁDOSTÍ? KDE LZE NAJÍT POTŘEBNÉ INFORMACE A RADY? Odpovědi nejen na tyto otázky budou součástí semináře, který připravuje Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje v rámci informovanosti Více »

Aktuální výzvy

Otevřené výzvy Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu Ukončení příjmu Program podpory Zaměření programu podpory 1. 7. 2020 15. 7. 2020 08:00:00 31. 12. 2022 23:59:59 Inovační vouchery – Výzva VI nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben 1. 7. 2020 15. 7. 2020 14:00:00 18. 12. 2020 16:00:00 Více »

Dotace na nemovitosti

Možností, jak získat podporu na úpravu nemovitostí je mnoho. Zrekonstrujte brownfield, zateplete budovy či vyměňte stará okna. Dotovány mohou být například i projekty zaměřené na rekonstrukci nemovitostí, které mají sloužit jako výrobní haly. Dotaci je možné získat také na nemovitosti sloužící pro výzkum a vývoj či pro firemní školicí střediska. Dotace na podnikatelské nemovitosti jsou Více »

Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV

Vyhlášení výzvy 16. 07. 2019 Zahájení příjmu 16. 09. 2019 / 10:00:00 Ukončení příjmu 31. 05. 2020 / 10:00:00 Cílem Výzvy IV je výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování Více »

cs Čeština‎