Individuální dotace na obnovu památek: Kraj rozdělí rekordních 14 milionů korun

Již od roku 2016 podporuje individuálními dotacemi Liberecký kraj opravy a obnovy kulturních památek v regionu – zejména v případech, kdy jsou práce finančně náročné nebo jde-li o památky ohrožené. Letos rozdělí na individuálních dotacích rekordních 14,3 milionu korun.

„Díky dotačnímu programu na obnovu památek, v němž mají žadatelé možnost dosáhnout až na tři sta tisíc korun, jsou právě individuální dotace zásadním hybatelem postupu u velkých obnov památek. Vzhledem k tomu, že kraji se daří vyrovnaně a zodpovědně hospodařit a ušetřit tak nemalé prostředky, můžeme tento rok za celou historii individuálních dotací poskytnout zatím nejvyšší částku,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Zmíněná částka pokryje postupně sedmnáct akcí napříč regionem. Dvě z nich s celkovou podporou 1,8 milionu již zastupitelé schválili, nyní prochází schvalovacím procesem dalších sedm, na něž kraj uvolní 5,4 milionu korun a poté bude následovat ještě osm s částkou 7,1 milionu. „Jednáme s žadateli o dotace, upřesňujeme parametry a objem prací, zkrátka ladíme detaily tak, abychom předešli potenciálním problémům a dodatkům smluv. U památek ale nikdy není dopředu jasné, jestli se při odkrytí některých částí neobjeví akutnější problém, než který chtěl žadatel původně řešit. Tam potom postupujeme tak, že smlouvu dodatkem měníme tak, aby měl postup při obnově logiku,“ upřesnila Vinklátová.

Spektrum stavebních akcí je pestré. Na obnovu pěti oken a dvou dveří brusírny v Harrachově například poskytne kraj půl milionu korun. Město Desná získá na rekonstrukci střechy Riedelovy vily rovný milion a stejná částka poputuje do Jilemnice na opravu opěrné zdi v zámeckém parku. Obnovu střešní krytiny na kostele svatého Jana Křtitele v Křížlicích podpoří kraj osmi sty tisíci korun. Farnosti ve Zlaté Olešnici přispěje kraj šesti set tisícovou částkou na obnovu střechy tamního kostela svatého Martina.

Na stejný účel, ale u svého zámku, využije město Doksy krajskou dotaci ve výši milion korun. Poloviční suma, půl milionu, pomůže v restaurování kříže na věžičce, opravě schodišť a restaurování kruhové vitráže v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě.

Od roku 2016 do roku 2022 Liberecký kraj individuálními dotacemi podpořil celkem 52 projektů v souhrnné výši 40 766 519,53 korun. Byly mezi nimi například obnova unikátního objektu bývalé sušárny chmele v Dubé, rekonstrukce kaple Božího hrobu v Liberci nebo celková obnova technické památky, jíž je krytý dřevěný věšadlový most v Bystré nad Jizerou.

Rada kraje se rozhodla, že obnova památek prostřednictvím individuálních dotací bude nosným tématem nástěnného kalendáře Libereckého kraje pro rok 2024. „Kalendář seznámí i s příběhy jejich obnovy, které jsou v některých případech mimořádně zajímavé, a to z pohledu objektu samotného, i z pohledu vlastníka či použitých technik při opravách,“ uzavřela Vinklátová.

Přehled dotací 2016–2023 v korunách:

Rok    Suma
2016    4 550 000,00
2017    3 100 000,00
2018    4 900 000,00
2019    4 300 000,00
2020    6 092 519,53
2021    4 000 000,00
2022    13 824 000,00
2023    14 300 000,00

Zdroj: LK/Jan Mikulička, foto: Kostel Mistra Jana Husa, Česká Lípa, foto: LK