Připravovaná výzva – brownfieldy pro podnikatelské využití

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje výzvu pro příjem žádostí o podporu v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO) v rámci komponenty 2.8.

Kraje, obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů, mohou již od 21.3.2022 podávat předběžné žádosti o podporu. Podání předběžné žádosti je podmínkou pro vznik uznatelných nákladů a pro zahájení fyzické realizace projektu.

Cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví municipalit pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov. Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Koncovými uživateli jsou převážně podnikatelské subjekty s NACE na podnikatelskou činnost.

Tiskovou zprávou na webu MPO bude oznámeno vyhlášení výzvy, ve které budou uvedeny podmínky podpory a termíny příjmu žádostí.

Přílohy ke stažení:

OZNÁMENÍ o připravované výzvě

Příloha č. 1 – Podporované aktivity

Příloha č. 2 – Administrace žádosti

Příloha č. 3 – Formuláře a přílohy žádosti

Příloha č. 4 – DNSH

Příloha č. 5 – Bodové hodnocení

Příloha č. 6 – Pravidla publicity

Příloha č. 7 – Zpráva o DNSH

Příloha č. 8 – Návrh Společného stanoviska

Příloha č. 9 – Čestné prohlášení ke střetu zájmů čl. 61

Základní informace, které mohou být ve výzvě ještě doplněny a upřesněny, včetně textu připravované výzvy a jejích příloh, najdete také na webu MPO ZDE.