archipop.

pop—up v architektuře. archipop. Způsob, jak vdechnout opuštěným objektům nový život. Projekty o aktivaci budovy pomocí dočasného využití.  archipop. Trend pro nalezení udržitelného způsobu dlouhodobého fungování. Manuál pro zpřehlednění procesu aktivace opuštěných objektů. Pojďme společně rozšiřovat databázi projektů, které budou inspirací pro další úspěšné zásahy. https://www.archipop.cz/

Proměňte svá data v cennou hodnotu – chytrá data pro brownfield projekty

Integrované systémové řešení COMOS pomáhá inteligentně zpracovat, propojit a zajistit využitelná data včetně těch, která nejsou bezprostředně k dispozici. Řešení COMOS pro brownfieldy umožňuje jejich projektantům nebo provozovatelům rychle zaznamenávat, organizovat, propojovat a vizualizovat velké objemy dat a dokumentů, a tím efektivně a hospodárně modernizovat stávající zařízení. Výzvy Brownfieldy ve věku digitalizace Přestavba a modernizace Více »

O brownfieldech a systémovém přístupu jejich regenerace v České republice

Proč je dobré zajímat se o brownfieldy na území ČR? Kolik brownfieldů máme v Národní databázi brownfieldů a k čemu tato databáze slouží? Jaká finanční podpora na regeneraci brownfieldů existuje v ČR a komu je určená? Na všechny tyto otázky Vám odpoví článek na str. 54-57, publikovaný v 33. ročníku časopise o urbanismu a územním plánovaní našich Více »

PRŮMYSL PATŘÍ NA BROWNFIELDY

Čtvrtý ročník konference Brownfieldy bude věnován průmyslovému developmentu v udržitelné éře. Představí problémy i úspěchy moravskoslezského regionu, jehož budoucnost je s rozvojem brownfieldů úzce spjatá. Přinese ty nejlepší příklady transformací z ČR i zahraničí a bude hledat řešení pro lokality, které na svou druhou šanci teprve čekají. Kdy jindy hledat společně odpovědi na otázky, jak transformovat Více »

Tovární komíny

Pro všechny milovníky industriálu, průmyslové architektury a památek je tu nová kniha – o komínech! Tovární komíny představují nedílnou součást průmyslového věku a jejich vertikály se významným způsobem vtiskly do panoramatu obcí i krajiny. Svou podstatou na sebe vzaly nejen symbolický odkaz jedné odcházející epochy, ale zároveň konkrétně upomínají na někdejší význam lokality či hrají Více »

Lesní vila má nového majitele, chátrající památku opraví spolu s hoteliérem

Lesní vila v Harcově, též známá jako Wolkerovo sanatorium, má nového majitele. Je jím liberecká společnost Reside Mood Davida Konráda. Ten chce chátrající památku opravit společně s hoteliérem Lukášem Pytlounem. Zdroj: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/lesni-vila-wolkerovo-sanatorium-harcov-liebeg-konrad-pytloun.A211210_123352_liberec-zpravy_lav

Od bio sirupů k historické kyselce

VIDEO rozhovor ČTK o obnově areálu Vratislavická kyselka s Janem Vokurkou: Začalo to hledáním větších prostor, kde by firma mohla rozvinout svou výrobu, výsledkem je krásný projekt, který nejenže zajistí podniku dost místa pro rozšiřující se podnikání, ale zároveň zachrání ve Vratislavicích nad Nisou zajímavý objekt, který dlouhá léta chátral. Společnost Kitl vznikla v roce Více »

Projekt Ministerstva kultury ČR: Tovární komíny

Projekt Ministerstva kultury ČR: Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky. www.tovarnikominy.cz Hlavním cílem řešení navrženého projektu je identifikovat, prozkoumat, evidovat a prezentovat jedny z významných, ohrožených, rychle mizejících a specifických staveb průmyslového dědictví – továrních komínů. Projekt má podnítit snahu o zachování a Více »

Místo staré strojírny a barvíren textilu kulturně-kreativní čtvrť. Liberec chce citlivě vyřešit zanedbaný brownfield v centru města

Jak naložit s brownfieldy? Trendem západní Evropy je jejich proměna na tzv. kulturní kreativní čtvrti. Takový záměr má i Liberec, který v minulých letech nenakládal se svým industriálním dědictvím vždy citlivě a kandidaturu na titul Evropské hlavní město kultury 2028 vnímá jako příležitost to změnit. O chystaném urbanistickém přerodu města hovoří David Hamr s architekty Jiřím Janďourkem a Více »

cs Čeština‎