Propagační leták investičních příležitostí Libereckého kraje

Liberecký kraj ve spolupráci s ARR – Agenturou regionálního rozvoje vytvořil propagační leták investičních příležitostí Libereckého kraje. V propagačním materiálu najdete informace o databázích brownfields a greenfields nejen Libereckého kraje, odkazy na tyto databáze. Dále zde najdete informace, jaké aktivity Liberecký kraj činní v oblasti brownfields a greenfields.

Leták je možné získat přímo na Libereckém kraji na Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů nebo v Evropském domě u ARR – Agentury regionálního rozvoje (4. podlaží).

V případě, že máte zájem získat podrobnější informace o investičních příležitostech v Libereckém kraji, můžete využít bezplatné konzultace prostřednictvím Správce portálu Libereckého kraje www.investuj podjestedem.cz ARR – Agentury regionálního rozvoje.