Propagační leták investičních příležitostí Libereckého kraje

Liberecký kraj ve spolupráci s ARR – Agenturou regionálního rozvoje vytvořil propagační leták investičních příležitostí Libereckého kraje. V propagačním materiálu najdete informace o databázích brownfields a greenfields nejen Libereckého kraje, odkazy na tyto databáze. Dále zde najdete informace, jaké aktivity Liberecký kraj činní v oblasti brownfields a greenfields. Leták je možné získat přímo na Libereckém Více »

Manuál na odstranění nevyužitelných lokalit

Cílem manuálu je na typové lokalitě, konkrétně Lesnickém učilišti v Zákupech, ukázat majitelům obdobných lokalit, jak postupovat v případě, že lokalitu již nelze využívat ani zrevitalizovat, ale pouze odstranit. Manuál na odstranění nevyužitelných lokalit je dalším z nástrojů, kterým se Liberecký kraj snaží upozornit na negativní vliv chátrajících brownfields a na nutnost rychlého a efektivního Více »

Od mlýnů k továrnám. Výrobní stavby na Frýdlantsku

Autor – Petr Freiwillig Publikace je výsledkem několikaletého archivního a terénního výzkumu. Vůbec poprvé přináší a vyhodnocuje řadu informací k předprůmyslové a průmyslové výrobě na Frýdlantsku. Věnuje se nejen výrobním stavbám, ale také vývoji osídlení, proměnám krajiny a hospodářským vztahům. Je opatřena bohatým obrazovým doprovodem v podobě historických stavebních plánů, map, dobových a současných fotografií. Více »

Případové studie regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Nová publikace věnující se revitalizovaným lokalitám brownfields. Jedná se o Případové studie regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji, který je koncipován jako publikace, která staví na stručném zhodnocení vybraných úspěšně realizovaných projektů, které byly podle zadané osnovy a v redakci RRAJM zpracovány přímo osobami a institucemi úzce propojenými s realizací projektu. Lokality jsou vybírány dle své Více »