Případové studie regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Nová publikace věnující se revitalizovaným lokalitám brownfields. Jedná se o Případové studie regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji, který je koncipován jako publikace, která staví na stručném zhodnocení vybraných úspěšně realizovaných projektů, které byly podle zadané osnovy a v redakci RRAJM zpracovány přímo osobami a institucemi úzce propojenými s realizací projektu.

Lokality jsou vybírány dle své typové rozmanitosti, ať už jde o způsob jejich předchozího a současného využití nebo o způsob získávání finančních zdrojů pro vlastní realizaci. Zvoleným operačním prostorem byl prioritně Jihomoravský kraj. Nejčastěji jsou autory příspěvků odborníci s urbanistickou, architektonickou praxí, projektoví manažeři, zástupci municipalit a soukromí investoři.

Všechny příspěvky prošly pouze pravopisnou korekcí tak, aby byla zachována jejich autenticita a osobitost přístupu jednotlivých autorů.

Publikaci si můžete stáhnout ZDE >>>.

 

cs Čeština‎