Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů

Výzva v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, kterou v červnu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), je nadále otevřená. Města, obce a kraje tak stále mohou přihlašovat své projekty, a to minimálně do konce roku 2023. Jedná se o výzvu č. VI. Program podporuje revitalizaci brownfieldů. Jedná se například o renovaci budov pro dosažení energetických úspor nebo demolici a výstavbu nových energeticky úsporných objektů.

„Jeden projekt je možné podpořit částkou až 80 milionů korun, přičemž dotace pokryje až 50 % celkových způsobilých výdajů. Prostředky tedy mohou získat i větší investiční záměry. Žadatelé se mohou hlásit s multifunkčními projekty, kde převažuje podnikatelské využití. V revitalizovaných brownfieldech mohou obce vytvořit kanceláře, dílny, sklady nebo prostory pro drobné služby či restaurace. Možná je také výstavba obecních bytů. Žadatelé se mohou hlásit z celé České republiky,“ vysvětlil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Výzvu vyhlásilo ministerstvo 13. července 2023. Projekty jsou přijímány a hodnoceny postupně, a tak z původně alokované částky stále zbývá 100 milionů korun, které MPO rozdělí mezi další žadatele. Příjem žádostí bude pokračovat minimálně do 31. prosince 2023. Podrobnosti k výzvě jsou na webu MPO.

Mgr. Filip Trdla, tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu, filip.trdla@kraj-lbc.cz