Kraj podpoří dotačními statisíci vypracování plánů na obnovu památek

Vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu schválili krajští zastupitelé. Dotaci mohou využít vlastníci kulturních památek, kteří si hodlají zpracovat stavebně historický průzkum.

„V předchozích letech byl tento program nepravidelně vyhlašován. Letos jsme se rozhodli vyčkat, zda všichni úspěšní žadatelé využijí dotace na obnovu památek a pokud ne, přesunout prostředky právě na stavebně historický průzkum. Tato situace nastala a žadatelé se tak mohou do programu hlásit,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Program 7.3. Stavebně historický průzkum chce přispět k lepšímu poznání historie, stavebního vývoje a současného stavu kulturních památek na území kraje, přičemž zpracovaný stavebně historický průzkum slouží jako podklad pro jejich obnovu. V programu je pro letošní rok tři sta tisíc korun s tím, že minimální výše dotace je deset a maximální šedesát tisíc korun. Lhůta pro podání žádostí je od 4. září do 2. října 2023 do 16 hodin.

Do programu se mohou přihlásit vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, případně fyzické či právnické osoby se souhlasem vlastníka kulturní památky s realizací zamýšleného projektu.

Dotaci v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek ve vlastnictví Libereckého kraje nebo České republiky, to znamená, že žadatelem nemůže být ani příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj nebo stát.

Více informací o podmínkách vyhlášeného programu se nalézá na dotačních stránkách Libereckého kraje https://dotace.kraj-lbc.cz/.

Zdroj: LK/Jan Mikulička