Kraj chystá letos v létě spustit digitální technickou mapu regionu

Opět o něco blíže je spuštění Digitální technické mapy Libereckého kraje (DTM LK). V ní úředníci, stavaři, ale i obce, města a firmy naleznou na jednom místě uceleně shromážděné množství technických, ekonomických či funkčních informací o objektech v regionu. Krajští radní na svém včerejším jednání odsouhlasili navazující projekt, jehož podstata tkví v domapování dopravní a technické infrastruktury ze strany obcí. Finanční výpomoc ze strany kraje na zpracování studie proveditelnosti bude činit 1 milion korun. Obce tím zároveň splní povinnost vložit údaje do DTM LK.

„Cílem digitální technické mapy je zejména zjednodušit stavební řízení a získat užitečné informace doslova z terénu. Už nebudeme mít jenom stručná a zjednodušující data, ale z plánů a snímků se dozvíme další důležité a podrobnější parametry o daném objektu. V praxi to pak můžeme využít při rekonstrukcích krajských silnic, stavbách budov či zlepšení infrastruktury měst a obcí. Může to také usnadnit celé stavební řízení,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

„Na krajské radě jsme včera odsouhlasili navazující projekt, jehož cílem je digitalizace objektů obcí. A to zejména těch, které jsou ve veřejném vlastnictví a zároveň ještě nebyly digitalizovány. Cílovou skupinou, která bude mít největší užitek z této výzvy, budou zejména projektanti, stavebníci, veřejná správa, podnikatelé či investoři,“ vysvětlil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „Celkové náklady v době realizace předpokládáme ve výši 90 milionů korun. Očekáváme pak samozřejmě i provozní výdaje,“ dodal Ulvr.    

Krajský úřad zpřístupní digitální technickou mapu kraje do 30. června letošního roku. Při získávání patřičných podkladů potřebuje, aby s ním obce a vlastníci, případně provozovatelé nebo správci dopravní a technické infrastruktury spolupracovali a předali údaje o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje.

Kraj proto pořídí aplikace, které to umožní obcím splnit a zároveň získat nástroj na vedení pasportu lokálních komunikací v kvalitě potřeb digitální technické mapy. Aplikace nesou pracovní označení Pasport DI obec BASIC a Pasport TI obec BASIC, přičemž DI značí dopravní a TI technickou infrastrukturu.

Pod dopravní infrastrukturu spadají úseky komunikací včetně křižovatek, železničních přejezdů, mostů, propustků, tunelů, opěrných a protihlukových stěn, svodidel a podobně. Technickou infrastrukturou se rozumí objekty a zařízení: vpusti na dešťové kanalizaci, šachty na kanalizační síti, šachty, hydranty a šoupata na vodovodní síti, sloupy veřejného osvětlení, nosiče svislého dopravního značení, nosiče kamerového systému a tak dále. Využití aplikace bude zdarma. „Dále přijímáme podněty měst a obcí vést jejich obecní digitální technické mapy nad rámec obsahu krajské mapy s využitím krajské infrastruktury,“ zmínil Miklík.

Podobný princip, na kterém bude postavena digitální technická mapa, již využívá Liberecký kraj při stavbě centrálního depozitáře pro své příspěvkové kulturní organizace, a to takzvanou metodu BIM – Building Information Modeling neboli Informační model budovy.

Jejím cílem je vytvořit jakési digitální dvojče stavby a již během přípravy projektu eliminovat množství případných chyb a nedostatků. Projektová dokumentace je tak díky tomu přesnější. Od července roku 2023 je použití metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů povinné.

„Infrastruktura technologického centra Libereckého kraje je připravena podporovat propojování datového fondu DTM s pasportizačními systémy dopravní a technické infrastruktury včetně evidování a ukládání informačních modelů staveb BIM,“ uzavřel Miklík.

Zdroj: Mgr. Filip Trdla, tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu / filip.trdla@kraj-lbc.cz