Revitalizace českolipské obchodní akademie získala cenu za úsporu vody i energií

Další úspěch sklidil Liberecký kraj za projekt revitalizace Obchodní akademie v České Lípě. Vloni v celostátní soutěži Chytrá města 2021 získal Zvláštní cenu poroty. Nyní převzal krajský radní Jiří Ulvr Cenu poroty v soutěži ČEPP 2021 – Český energetický a ekologický projekt.

„Mám radost, že jsem mohl toto ocenění převzít. Revitalizace českolipské školy je součástí koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj. Využití moderních technologií a zavádění chytrých řešení jsou trendem dnešní doby a patří k úkolům, které v rámci této koncepce plníme. Vnímáme to jako službu obyvatelům regionu, ale také jako vklad do budoucna,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

V letech 2018 až 2019 dostala škola zateplení, došlo k instalaci řízeného větrání se zpětným využití tepla a odpadní teplo ze serveroven se začalo využívat pro ohřev teplé vody a vytápění toalet. Projekt s názvem Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa vyšel na 18 milionů korun, dotace z Operačního programu Životní prostředí činila 5,2 milionu. „Porota ocenila zejména řešení celé energetické náročnosti budovy. Díky těmto úpravám se podařilo uspořit až 85 % energie za necelý rok od rekonstrukce školy,“ zdůraznil Ulvr.

Při stavebních úpravách Obchodní akademie v České Lípě byl rovněž poprvé uveden do praxe projekt Hospodaření s dešťovou vodou v Libereckém kraji. Během prací spojených s rekonstrukcí sociálního zařízení byla vloni nainstalována technologie na využití dešťové a šedé vody v objektu školy. Jímaná dešťová voda slouží k zalévání trávníků, kropení dvora a splachování toalet. Šedá voda po přečištění a dezinfekci UV lampami slouží rovněž ke splachování. Náklady činily 7 milionů, dotace z Operačního programu Životní prostředí představovala 2 a půl milionu korun.

Kraj chce úsporné technologie aplikovat na dalších budovách, které jsou v jeho správě nebo v nich sídlí krajské příspěvkové organizace. V plánu jsou úpravy na českolipské průmyslovce, dešťovou vodu chce kraj svádět i ze zelené střechy plánovaného parkovacího domu u sídla krajského úřadu a z okolních ploch. Součástí projektu je podzemní akumulační nádrž, ze které se bude voda vhánět do závlahového systému. „Naším přáním je, aby postupem času k masivnějšímu využití dešťové či šedé vody směřovalo více veřejných i soukromých projektů v regionu,“ prohlásil Ulvr.

LK/Jan Mikulička