Liberec podpoří citlivou obnovu nemovitostí

Zastupitelstvo města na svém letošním třetím řádném zasedání schválilo Program obnovy historicky cenných objektů v Městské památkové zóně (MPZ) a Městské zóně intenzivní péče (MZIP).

Ten má pomoci s financováním citlivých oprav a údržby historicky cenných objektů, které však nejsou nemovitými kulturními památkami, a tím přispět k uchování stavebně-historických a uměleckořemeslných hodnot města pro příští generace.

„Jde o nenárokovou dotaci. Žadatel může čerpat vždy poměrnou část od dvaceti procent uznatelných výdajů, a to v absolutní výši od pěti tisíc do jednoho sta tisíc korun. Příspěvek se může týkat třeba výměny střechy, ale také repase oken, rekonstrukce fasády, opravy plotu či obnovy uměleckých děl. Řemeslně kvalitní detaily i celková identita lokalit se z našeho města vytrácí, ohrožena je zejména zástavba z počátku 20. století. Snad se nám tento vývoj povede pomocí edukací a finanční podporou příkladů dobré praxe ze strany města změnit,“ říká Zuzana Koňasová, garantka fondu z odboru Kanceláře architektury města (KAM) města Liberce.

Stát vypisuje Ministerstva kultury ČR dotační programy pouze na obnovu kulturních památek, ať už uvnitř památkových zón (v Liberci od roku 1992) či rezervací, tak mimo ně. Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP, z něhož chtělo město čerpat peníze na repasi oken Liebiegovy vily, přitom ani nebyl kvůli vládním úsporám v letošním roce vyhlášen. Na opravy objektů bez individuální památkové ochrany nyní stát přiděluje peníze pouze v případě jejich veřejné prospěšnosti. Obnova privátních „nepamátek“ tedy plně spadá do kompetence územních samospráv. Liberec se zde inspiroval například u sousedního Jablonce nad Nisou, Frýdlantu či Mnichova Hradiště. Oproti nim však rozšířil podporované území nad rámec státem chráněné zóny. 

„Idea přispívat ze strany města na citlivou obnovu budov i mimo památkovou zónu vzešla před několika lety od obyvatel navrhované městské památkové zóny Liebiegovo městečko a Domovina. Nakonec jsme to podporované území doplnili o celou městskou zónu intenzivní péče, ochranné pásmo MPZ, jak ji definuje náš Manuál veřejných prostranství. Chceme v hodnocení pracovat i s lokálními centry a charakterem konkrétních ulic. Žádat o příspěvek tedy mohou i vlastníci objektů v lokalitách Keilova vrchu, Žižkova náměstí, v okolí přehrady či části Jeřábu, Starého Harcova a ve Volgogradské ulici. Prioritu pak mají nemovitosti kolem důležitých veřejných prostranství,“ přibližuje Koňasová.

Hodnotí se i to, jakým dílem se bude žadatel na akci podílet a zda doložil doporučení Národního památkového ústavu a Kanceláře architektury města, přičemž u stavebních zásahů v městské památkové zóně je vyjádření NPÚ podkladem pro vydání závazného stanoviska magistrátních památkářů potřebného při jednání se stavebním úřadem. 

Květnové zastupitelstvo navýšilo v rozpočtovém opatření na dva miliony korun. Žadatelé mohou podávat své projektové záměry do 1. srpna 2022. Termín realizace je stanoven od 1. října 2022 do 1. října 2023. Ještě předtím Výbor pro kulturu a cestovní ruch ohodnotí žádosti a navrhne přidělení podpory. Její vyplacení pak dle výše příspěvku schválí radní, případně i zastupitelé v závěru příštího roku.

Více informací: https://www.liberec.cz/cz/obcan/granty-dotace/fondy-mesta/fond-pro-obnovu-mpz-mzip.html

Zdroj: liberec.cz