Putovní výstava revitalizovaných lokality typu brownfields Libereckého kraje

Liberecký kraj ve spolupráci s ARR – Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o. pořádá putovní výstavu „Revitalizovaných brownfields Libereckého kraje“. Výstavu můžete vidět v Obchodním centru Fórum Liberec od 28. března do 11. dubna 2022.

Kittelův dům, Výtopna Kořenov, Zámek Svijany, Lůžkový hospic, Pivovar ve Cvikově, Kotelna v Andělské hoře nebo bývalá textilní továrna ve Frýdlantě. To jsou příklady revitalizovaných brownfieldů Libereckého kraje, které můžete vidět od 28. března na putovní výstavě v Obchodním centru Fórum v Liberci.

„Putovní výstava, stejně jako databáze brownfields a greenfields Libereckého kraje, je účinným nástrojem, jak pomoci znovuvyužití zanedbaných a nefunkčních objektů či areálu na území našeho kraje“ řekl radní kraje Jiří Ulvr, krajský radní pro rezort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Kdo by měl zájem dozvědět se více o krajských brownfieldech, může navštívit web www.investujpodjestedem.cz. „Tam lze získat další informace o této problematice a vyhledat i vhodné lokality pro podnikatelské záměry. Je také možné se obrátit na Agenturu regionálního rozvoje, která portál spravuje a je připravena zprostředkovat potřebné informace,“ doplnil radní Ulvr.

Databáze brownfieldů a greenfieldů, což jsou pomyslné zelené louky určené k zastavění, v současné době obsahuje celkem 313 míst, z toho 30 jich je určených k prodeji a 14 k pronájmu.

Další užitečné informace se nalézají na webových stránkách odboru regionálního rozvoje a evropských projektů krajského úřadu http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz.   Web Agentury regionálního rozvoje je na www.arr-nisa.cz  a obchodního centra Fórum  na www.forumliberec.cz.

Další odkazy:

BROWNFIELDS je urbanizované území po výrobní, zemědělské, armádní nebo jiné činnosti, které z nejrůznějších důvodů pozbylo svou původní funkci, je nevyužité či nedostatečně využité a chátrá.ARR s. r.o. je krajskou společností, jejímž cílem je expertní podpora rozvojovým záměrům a projektům kraje, jeho obyvatelům a podnikatelům. www.arr-nisa.cz