Chrastava TV – výstavba Lídlu a likvidace Kováku v roce 2023

Ve věci demolice Kováku a jeho nahrazení supermarketem Lidlu v.o.s. se již město Chrastava vypořádalo se změnou územního plánu (podle změny územního plánu, se kterou písemně souhlasil i nový majitel Kováku, byla v územním plánu plocha změněna na „kapacitní obchodní zařízení v rámci ploch občanského vybavení-komerčního“).

K vydání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby (kdy nabyde současně účinnosti smlouva o odprodeji Kováku Lidlu, Kovák bude zdemolován a supermarket postaven) však zbývá ještě vyřešit Lidlu poslední, zato docela komplikovaný technický problém, a sice podzemní Jílový potok. Ten se stává podzemním u zadního radničního vchodu (u městské policie) a směřuje kolem školy Turpišovou ulicí až do ulice Nádražní, kde u „Klubíčka“ do něj pod zemí vtéká další potok ze Střeleckého vrchu a dále pokračuje okolo Kováku. Za Kovákem v mikrolesíku opouští podzemí a po cca 20 metrech se vlévá do Jeřice. Dle naplánovaného projektu Lidlu by ovšem potok tekl přímo pod ním, což je ze stavebního hlediska komplikace a tak Lidl v současnosti tuto skutečnost intenzivně řeší jak majetkově s povodím Labe s.p. tak technicky. Věřím, že ji v dohledné době zdárně vyřeší. Druhou méně pravděpodobnější variantou je možnost změny umístění supermarketu Lidlu tak, aby potok pod ním neprotékal, ale to je dle sdělení zástupce Lidlu podstatně méně pravděpodobná možnost vzhledem k tomu, že by tak razantně ubylo parkovacích míst.

Zdroj: http://www.chrastava.cz/2021/lidl-potok.htm