Poptávka investorů po nemovitostech v Česku roste navzdory pandemii

Vyplývá to ze statistiky agentury CzechInvest za rok 2020

V roce 2020 přijala agentura CzechInvest 114 poptávek investorů po nemovitostech v České republice. Ve srovnání s rokem 2019 tak poptávka vzrostla přibližně o 13 %. Největší zájem byl o výrobní haly. Jejich poptávka se v porovnání s rokem 2019 zvýšila o více než 40 %. V důsledku koronavirové pandemie naopak významně poklesl zájem o kancelářské prostory.

Poptávka po průmyslových nemovitostech v roce 2020 dle kategorie

Poptávka po průmyslových nemovitostech v roce 2020 dle kategorie Zdroj: CzechInvest, 2021

Nejčastěji investoři poptávali průmyslové haly o velikosti od 5 do 10 tisíc metrů čtverečních. Ve srovnání s rokem 2019 výrazně vzrostl zájem o haly větší než 20 tisíc metrů čtverečních, a to více než dvojnásobně. Poklesl naopak o velké pozemky s rozlohou přes 20 hektarů určených k prodeji pro výstavbu závodu (o 27 %). U průmyslových pozemků byly vůbec nejvíce poptávány plochy o velikosti do 2 hektarů.

Z hlediska umístění investoři nejčastěji preferovali Středočeský kraj (14 %), následován kraji Ústeckým (10 %), Plzeňským (9 %) a Karlovarským (9 %). Nejméně poptávaným byl kraj Vysočina (2 %). Nižší poptávka byla evidována také v Královehradeckém a Pardubickém kraji (shodně 3 %), což může být zdůvodněno nedostatkem volných pozemků v průmyslových zónách spolu s nízkou mírou nezaměstnanosti.

Rozdělení poptávek po průmyslových nemovitostech v roce 2020 dle krajů

Rozdělení poptávek po průmyslových nemovitostech v roce 2020 dle krajů Zdroj: CzechInvest, 2021

„V loňském roce jsme vypracovali 109 nabídek nemovitostí, ve kterých jsme nabídli zahraničním investorům a tuzemským firmám celkem 592 podnikatelských lokalit. Téměř čtvrtina všech nabídek   zahrnovala brownfield,“ říká ředitel odboru podnikatelské lokalizace David Petr.

Do Národní databáze brownfieldů, kterou CzechInvest spravuje, bylo v roce 2020 nově registrováno 453 lokalit, z toho 316 dotačních brownfieldových projektů v neveřejné části a 137 investičních brownfieldů ve veřejné části. Dohromady 45 lokalit (o celkové výměře 140 hektarů) se podařilo jejich vlastníkům úspěšně zregenerovat či prodat investorovi, a tudíž byly z databáze odstraněny. „Aktuálně pracujeme na kompletní aktualizaci našich databází. To výrazně zefektivní mapování brownfieldů i podnikatelských nemovitostí v regionech a také tvorbu nabídek pro investory,“ doplňuje David Petr. 

Při vyhledávání lokalit pro umístění investičních záměrů klade CzechInvest důraz na soulad investice s lokálními podmínkami a potřebami daného regionu (tzv. smart lokalizace). Dvě třetiny investičních projektů dojednaných agenturou v roce 2020 mají vyšší přidanou hodnotu. To znamená, že do Česka přinášejí například unikátní know-how v podobě inovací nebo investují do výzkumu a vývoje.

Kompletní statistiku podnikatelských nemovitostí CzechInvestu za rok 2020 si můžete přečíst zde.

Zdroj: CzechInvest