BENAR – Hrádek nad Nisou

Benar je aktuálně komplexem průmyslových budov a pozemků, které město Hrádek nad Nisou před několika lety prozíravě, z celé řady důvodů, koupilo. Od momentu pořízení, ač to tak navenek nevypadá, už město dokázalo ujít celkem slušný kus cesty v podobě zmapování a zaměření stávajícího stavu, vypracování (samozřejmě prostřednictvím odborníků s pomocí dotace MŽP) tzv. analýzy rizik, která mapuje veškerou starou ekologickou zátěž daného areálu, statické a diagnostické posudky jednotlivých budov.

Na tématu budoucího možného řešení město také spolupracovalo se studenty Katedry architektury a umění TUL.

V různých diskuzích jak s občany města, tak i s odborníky město řeší, co a jak s Benarem dál. Do nového roku, přichází město s možným návrhem řešení, které části budov zachovává a sanuje (bývalá kotelna, menší část výrobních budov, provozní budova) a které části navrhuje k demolici a buď nové výstavbě nebo začlenění do zelených ploch, které mají být jednou z dominant budoucího nového centra našeho města (spojení parku za Schubertovou vilou se zelení za Benarem směr náměstí okolo Besedy + vodní prvek biotopu apod.).

Nový komplex budov by měl být kombinací bydlení včetně podzemního parkování, volnočasového, sportovního a kulturního zázemí a zdravotního střediska, po kterém v Hrádek volá mnoho a mnoho roků.

Odkaz na celou studii včetně vizualizace průletu daným prostorem:
https://drive.google.com/…/1cLqrVUlRhhWmT4vRcKK…

Podrobnější informace o lokalitě najdete v databázi brownfields >>>

Zdroj: Josef Horinka – starosta města

cs Čeština‎