Příručka pro investory při revitalizaci brownfieldů

Vlastníkům a investorům bychom chtěli popsat aspekty regenerace brownfieldů, aby získali představu o možnostech efektiv-ního nakládání s brownfieldy a měli motivaci s nimi a územím kolem nich pracovat. Zároveň chceme poukázat na vybrané otázky spojené s přípravou projektů revitalizace a technickým řešením s využitím principů udržitelnosti. Motivací pro vznik této příručky je často nedostatečné zapojení zainteresovaných stran do přípravného procesu a absence spolupráce veřejného a privátního sektoru. Vlastníkům a budoucím stavebníkům má pomoci zorientovat se v tématech, která je při regeneraci brownfieldů potřeba zohlednit

> (otevře se na nové záložce)”>Příručka ke stažení ZDE >>

Zdroj: Česká rada pro šetrné budovy