Prodloužení výzev č. 1 a 2 podprogramu Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (MMR ČR)

V souvislosti s aktuální situací výskytu a šíření koronaviru (označovaný jako SARS-CoV-2) na území České republiky a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem rozhodlo vedení Ministerstva pro místní rozvoj ČR o prodloužení termínu pro podávání žádosti o dotace v rámci podprogramu. Původní termín ukončení příjmu žádostí je prodloužen, a to do 11. června 2020, do 12 hod. 

Národní databáze brownfieldů bude pro účely registrace objektů, nebo aktualizace těchto registrací z minulého roku, pro daný podprogram otevřená do 21. května 2020. Po tomto termínu již nebude možné objekty pro účely podání žádosti v rámci předmětné výzvy registrovat ani tyto registrace aktualizovat.

Zdroj: MMR ČR

cs Čeština‎