Kraj prodal areál elektrotechnických dílen

Liberecký kraj prodal areál elektrotechnických dílen Střední školy strojní, stavební a dopravní v libereckých Kateřinkách, jejímž je zřizovatelem, za bezmála 6,2 milionu korun. Střední škola ani kraj již pro nemovitosti neměly využití.

„Od školního roku 2015/2016 střední škola už nepoužívala dílny k výuce a pouze je udržovala. Napomohl tomu úbytek žáků se zájmem o technické vzdělávání i další rozvojové plány školy. Liberecký kraj, jako její zřizovatel, proto nepotřebné nemovitosti nabídl v roce 2017 k prodeji,“ říká statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.

Prodej areálu dílen, včetně pozemků a jezu na Černé Nise, probíhal skrze otevřené nabídkové řízení. „Klíče od areálu zástupci Libereckého kraje předali novému majiteli v srpnu. Za areál, ve kterém chce z větší části dílny zachovat, celkem zaplatil 6 180 000 korun,“ upřesňuje náměstkyně Volfová s tím, že součástí areálu je i vodní elektrárna, díky které lze velkou část dílen vytápět.

Dokončení prodeje letos na jaře zkomplikovala zborcená zeď náhonu k vodní elektrárně. Nevydržela nápor mrazů a sesunula k zemi, což celý proces prodeje prodloužilo. „K celé pojistné události kraj přistupoval s veškerou odpovědností vlastníka. S novým majitelem jsme byli v kontaktu a hledali co nejjednodušší způsob, jak se s nečekaným problémem vypořádat,“ uzavírá náměstkyně Volfová.

Kraj prodává nepotřebný nemovitý majetek, pro který nemá využití a do budoucna nemá pro kraj perspektivu, průběžně. Nabízí ho formou otevřeného nabídkového řízení po té, co o prodeji nepotřebného majetku rozhodnou orgány Libereckého kraje a v interním nabídkovém řízení se mezi krajskými příspěvkovými organizacemi nenajde žádný zájemce.

Bc. Lenka Klimentová
lenka.klimentova@kraj-lbc.cz