Staré továrny ožívají. Trend přeje záchraně nevyužívaných brownfieldů.

Staré textilky, pivovary a další průmyslové či zemědělské budovy nevyužité chátrají, zatímco ročně jsou zastavovány stovky hektarů úrodné půdy. Využití zpustošených brownfieldů nabízí jedinečnou možnost k záchraně našeho dědictví i cestu k originálnímu bydlení a dalšímu využití jako kanceláří, obchodních domů, úřadů či muzeí.

Celá naše republika je poseta množstvím brownfieldů – nevyužívaných nebo nedostatečně či neefektivně využívaných území. Na základě vyhledávací studie bylo v ČR lokalizováno celkem 2 355 brownfieldů, které zaujímají rozlohu 10 326 ha (což odpovídá rozloze města Olomouc) s celkovou zastavěnou plochou cca 4 206 930 m². Celkový počet je ale podstatně vyšší, dle odhadů Ministerstva průmyslu a obchodu z roku 2008 se jich v ČR nachází přes 11 tisíc. Aktuálně je v národní databázi brownfieldů uvedeno 481 položek (data k 18. 5. 2017), které jsou připraveny pro investory. (Tento počet je nižší oproti celkovému z důvodu způsobu zařazování brownfieldů do databáze.)
Více informací najdete ZDE >>>