• Statek

  Obec: Mimoň
  Adresa lokality: Okrouhlická 4
  Typ lokality: Areál (plocha s budovami)

  Na okraji obce u komunikace směrem na Doksy (II./270) Situováno u kolejové trati, hospodářská budova tvaru L a plechové haly původně pro zemědělskou výrobu. Nyní částečně užíváno pro sklady, služby, Více »

 • Statek

  Obec: Zákupy
  Adresa lokality: Mlýnská 291
  Typ lokality: Areál (plocha s budovami)

  Budova dvoupodlažní, rozsáhlá destrukce, ve středové části propadlá střecha. Využíváno k prodeji palet.

 • Statek

  Obec: Noviny pod Ralskem
  Adresa lokality: Noviny pod Ralskem 138
  Typ lokality: Areál (plocha s budovami)

  Bývalé zemědělské objekty blízko obce Noviny pod Ralekem. Dobrá přístupová cesta. Značná devastace objektů.

 • Sýrárna

  Obec: Velký Valtinov
  Adresa lokality: Velký Valtinov 38
  Typ lokality: Areál (plocha s budovami)

  Velký areál uprostřed obce. Bývalá výroba sýrů. V areálu objekt zámku Velký Valtinov ve velmi špatném stavu.

 • Továrna na nábytek

  Obec: Mimoň
  Adresa lokality: Hvězdovská 644
  Typ lokality: Areál (plocha s budovami)

  Rozsáhlý nábytkářský areál s železniční vlečkou v jihovýchodní části města. V roce 1870 založili bratři Alexandr a Gustav Fischelové firmu D.G. Fischel Söhne jako „první českou továrnu na nábytek z Více »

 • Tvrz Kuřívody

  Obec: Ralsko
  Adresa lokality: Tvrz Kuřívody
  Typ lokality: Objekt (jedna budova)

  O datu založení tvrze se vedou dodnes domněnky. Zřejmě její nejstarší část pochází ze 13. století. Dnešní, téměř dokonalá čtvercová stavba se sevřeným nádvořím zachovává stav po renesanční přestavbě v letech Více »

 • Ubytovna Falcon

  Obec: Mimoň
  Adresa lokality: Svébořická 146
  Typ lokality: Objekt (jedna budova)

  Jedná se o třípodlažní budovu o půdorysné výměře 676 m2, vystavěné okolo roku 1900 jako skladové prostory sousedící fy. Thonet. Následně byl objekt užíván jako internát, mateřská škola, závodní kuchyně Více »

 • Velkovýkrmna prasat

  Obec: Mimoň
  Adresa lokality: Okrouhlická 138
  Typ lokality: Areál (plocha s budovami)

  Areál je lokalizován mimo zastavěné území města Mimoň při jeho jižním okraji mezi zastavěnými územím města a silnicí II. třídy č.270, která má od hranice obce název Okrouhlická, ze které Více »

 • Velkovýkrmny – středisko Dobranov

  Obec: Česká Lípa
  Adresa lokality: Dobranov 128
  Typ lokality: Areál (plocha s budovami)

  Rozsáhlý zemědělský objekt. Dobrá příjezdová cesta, blízko hlavní silnice směrem na Českou Lípu. Lokalita určená výstavbě průmyslové zóny Dobranov. Plány na podnikatelskou arénu počítají s pěti halovými objekty a jednou administrativní Více »

 • Výrobna plsti

  Obec: Brniště
  Adresa lokality: Velký Grunov 107
  Typ lokality: Areál (plocha s budovami)

  Tovární areál nedaleko hlavní komunikace. Některé budovy v relativně dobrém stavu, ale staré velké budovy silně zchátralé, zčásti se začínají rozpadat.Většinou jednopodlažní s mírnou sedlovou střechou. Vzhledem k lokaci a Více »