• Plochy pro výrobu a skladování

  Obec: Stráž pod Ralskem
  Adresa lokality: Stráž pod Ralskem
  Typ lokality: Volná plocha (greenfields)

  Dle ÚP Stráže pod Ralskem je evidováno celkem 28 zastavitelných ploch o celkové výměře 68,1633ha. Plocha určená pro výrobu a skladování činí 28,9179ha. Jedná se o plochy označené v ÚP Více »

 • Sportovní aktivity

  Obec: Ralsko
  Adresa lokality: Horní Krupá
  Typ lokality: Volná plocha (greenfields)

  Plocha pro převážně letní rekreační využití území: autokemp, venkovní sportovní aktivity (plochy změn: Z98, Z103) s možností ubytování a stravování v rámci ploch přestavby při cyklistické trase (plochy změn: P35).

 • Česká Lípa – Dubice

  Obec: Česká Lípa
  Adresa lokality: Dubice u České Lípy
  Typ lokality: Volná plocha (greenfields)

  Volná rozvojová plocha se nachází v sousedství areálu firmy Delphi Packard a má rozlohu 7 ha. Zóna se nachází v těsném sousedství nejdůležitější komunikační osy města – silnice I/9, která Více »

 • Stráž pod Ralskem – Na Americe

  Obec: Stráž pod Ralskem
  Adresa lokality: Stráž pod Ralskem
  Typ lokality: Volná plocha (greenfields)

  Průmyslová zóna se nachází severozápadně od obce, severně od komunikace II. třídy č.278 (Česká Lípa – Liberec) a západně od komunikace III. třídy č.27241 (Stráž pod Ralskem – Dubnice), v Více »

 • Ralsko-Kuřívody

  Obec: Ralsko
  Adresa lokality: Kuřivody
  Typ lokality: Volná plocha (greenfields)

  PZ přiléhá z východní strany k zastavěnému území osady Kuřívody, je přetnuta silnicí II/268, která odděluje jižní a severní část průmyslové zóny. V současné době v severní části proběhla výstavba Více »

 • Za Crystalexem

  Obec: Nový Bor
  Adresa lokality: Nový Bor
  Typ lokality: Volná plocha (greenfields)

  Průmyslová zóna se nachází na západním okraji města, za areálem sklářského komplexu Crystalex, z jihu je ohraničena tratí, západní částí přiléhá k obchvatu Nového Boru – silnice I/9.