SFPI – dotace na demolice brownfieldů

Nová příležitost pro zelenější obce a města. Státní fond podpory investic spouští další výzvu pro projekty zaměřené na demolici brownfieldů a vytváření přírodního úložiště uhlíku.

Dotaci ve výši 3–30 milionů korun je možné využít k odstranění staveb na brownfieldech, provedení terénních úprav a založení lesa či lesoparku. Tento způsob revitalizace má hned dvojitý přínos:
– odstranění nevyužitých a zchátralých objektů
– zvýšení množství CO2 vázaného v půdě, což přispívá k dosažení klimatických cílů EU.

Začněte hned! Podávání žádostí je otevřeno od 2. do 31. května 2024 na Klientském portálu SFPI. Projekty musí být dokončeny do konce roku 2025.

Více informací najdete zde: https://lnkd.in/eT9AtZEb