Dům architekta Hubáčka zve k virtuální prohlídce, muzeum ho zpřístupní v létě

Coby cenný unikát, němý svědek své doby a nositel odkazu svého slavného majitele je od loňského roku ve správě libereckého Severočeského muzea dům architekta Karla Hubáčka, pomyslného otce dnes již legendárního horského hotelu na Ještědu.

Zavítat do něj lze kdykoli, a to díky virtuální prohlídce na webu www.dumkh.cz, odkaz je k nalezení i na webu Severočeského muzea www.muzeumlb.cz. „V současné době pracují kolegové z muzea na posouzení stavu a potřeb domu a na konceptu využití. Jsme v unikátní situaci, kdy na jedné straně města máme příklad architektury Karla Hubáčka pro rodinné bydlení a na druhé straně ikonickou stavbu horského hotelu a vysílače Ještěd. S širokým záběrem a uvažováním Karla Hubáčka budeme v konceptu zcela jistě také pracovat,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Montovaný dům číslo popisné 454-XV, jenž se nachází v Alšově ulici v Liberci, je ojedinělým a mimořádně kvalitním příkladem experimentální architektury. Stavba měla být ukázkou levného, dostupného a kvalitního bydlení pro širokou škálu obyvatel. Vedle Karla Hubáčka na ní pracoval Vlastimil Šedo, Josef Patrman a Václav Bůžek. Budova ovlivněná funkcionalismem měla dokázat, že příjemné bydlení lze vytvořit i s minimem prostředků. Do tohoto funkčního a promyšleného prototypu domu se nakonec nastěhoval sám Hubáček se svou rodinou. K budově náleží zdařile komponovaná zahrada, která je ohraničená autorským oplocením v modré barvě. Dům je považován za nejzajímavější realizaci rodinného bydlení na přelomu 50. a 60. let minulého století.

Letos by jeden z nejuznávanějších českých architektů, Karel Hubáček, oslavil 100. narozeniny. Jeho jméno je spojeno především se stavbou televizního vysílače a hotelu Ještěd, který svým tvarem rotačního hyperboloidu dokonale navazuje na formovaný vrchol Ještědského hřbetu. Za tak odvážné architektonické řešení, které spojilo hotel a televizní vysílač do jedné budovy, získal v roce 1969 Hubáček jako jediný z českých architektů cenu Augusta Perreta. „Ještěd otevřel cestu za poznáním, povzbudil sebedůvěru a stal se příkladem pro mladé architekty, že není nutné utonout v našem zbytečně omezovaném světě,” prohlásil architekt v roce 1995 během habilitační přednášky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Do Liberce se architekt dostal v roce 1951, kdy byl zaměstnán v Krajském projektovém ústavu pro výstavbu měst a vesnic v Liberci. V roce 1969 se stal spoluzakládajícím členem nezávislého architektonického studia SIAL, se kterým spolupracoval až do roku 2000.

Neopomenutelným obdobím jsou pak roky 1994 až 1997, tehdy působil jako vedoucí katedry architektury na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. V Liberci prožil Hubáček značnou část svého života, tvořil zde a své zkušenosti předával mladým architektům i svým kolegům. Zemřel v 87 letech.

Od 12. června Severočeské muzeum otevře na hlavní budově výstavu o Karlu Hubáčkovi, při které zpřístupní i jeho dům v Alšově ulici. Aktuální informace se objeví na stránkách muzea.

LK/Jan Mikulička