Výstupy ze semináře – Brownfields a greenfields Libereckého kraje / 13. 4 .2024

V krásných prostorech Automoto musea v Lučanech nad Nisou proběhl pravidelný seminář věnovaný problematice brownfields a greenfields v Libereckém kraji.

Kromě informací o aktivitách Libereckého kraje v oblasti brownfields a greenfields, mohli účastníci vidět úspěšné projekty revitalizace nevyužívaných lokalit, dále se dozvěděli o finančních zdrojích na revitalizaci a v druhé části semináře byli seznámeni s moderními technologiemi na on-line monitoring staveb od společnosti STATOTEST a s možností jejich testování v rámci projektu EDIH – Evropský digitální inovační hub.

Jednotlivé prezentace ze semináře nejdete zde.