Z areálu frýdlantské nemocnice zmizí příští rok nevyužívaná kotelna i komín

Nevzhledné a zchátralé budovy v čele s bývalou centrální kotelnou zmizí v příštím roce z areálu frýdlantské nemocnice. Město na odstranění šesti objektů a komínů, stojících v zadní části areálu nemocnice, získalo dotaci ze Státního fondu podpory investic. Nevyužívané objekty by měly být postupně odstraňovány od dubna do července 2024 a nahradí je výsadba 128 listnatých stromů a keřů. Celkem přijde demolice objektů i následná revitalizace území na 9 milionů a 10 tisíc korun. Maximální výše dotace je přitom 5 734 412 korun a z rozpočtu města tak půjde na akci minimálně 3 275 588 korun.

„Centrální kotelna s komínem už nemá ve frýdlantské nemocnici žádný význam, protože dnes už má každá budova svoji lokální kotelnu a tato, která kdysi fungovala nejen pro nemocnici, ale i pro okolní sídliště, už je více jak 20 let nefunkční. A protože neměla využití, celou dobu jen chátrala. V poslední době zde bojujeme s tím, že se nám do tohoto brownfieldu stahují bezdomovci a narkomani, a tak neustále řešíme rozbitá okna, dveře, vytrhané mříže, jak se nám tam dobývají nezvaní hosté. A to je v areálu nemocnice prostě špatně a rozhodně o to nestojíme,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Frýdlant hledal v posledních letech vhodný dotační titul na odstranění této staré stavební zátěže, letos ho konečně našel u Státního fondu podpory investic.

Předmětem akce, nazvané „Odstranění objektů v areálu nemocnice Frýdlant“ je demolice celkem šesti objektů a následná výsadba zeleně na jejich místě. „Demoliční práce budou provedeny postupnou rozebírkou s nasazením těžké mechanizace. Při manipulaci s prašnými materiály bude prováděno intenzivní kropení k omezení negativních účinků na okolí. Následně bude provedena nakládka suti a po roztřídění materiálu bude stavební suť recyklována. Čistý nadrcený materiál bude ze 70 % opět využitelný na zásyp podzemních částí původních objektů,“ popisuje připravované práce Milan Kysela z investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant.

Demolice se bude konkrétně týkat patrového objektu centrální kotelny, základové konstrukce původního skladu, tří komínových těles (jednoho zděného cihlového komínu kruhového půdorysu a dvou ocelových volně stojících tubusů), jednopodlažní strojovny, základové konstrukce bývalého skladu (jehož nadzemní část byla v minulosti již odstraněna) a provizorní kotelny.

„Po odstranění těchto budov a komínů vznikne na ploše 2 886 m² plánované přírodní uložiště uhlíku. Celé území bude ohumusované vrstvou ornice a osazeno 31 kusy listnatých stromů a 97 kusy listnatých keřů. Volný prostor mezi vysazenými dřevinami a keři pak bude oset travinami a bylinami,“ dodává k projektu místostarosta Frýdlantu. Revitalizace celého území by měla být včetně výsadby ukončena v listopadu 2024.

Zdroj: Město Frýdlant