Soutěž Karla Hubáčka opět hledá zajímavé projekty a stavby. Letos již podvacáté

Podvacáté se bude v Libereckém kraji hledat to nejzajímavější ze současné architektury a stavebnictví. Od středy 1. listopadu bude možné začít přihlašovat projekty a stavby do jubilejního ročníku architektonické soutěže Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2024.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady kraje pro řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Jiřího Ulvra. Jejím cílem je vyzdvihnout úspěšné nebo zajímavé stavby a šikovné osoby: žáky, studenty, projektanty, architekty a talenty v oblasti stavitelství, architektury a řemesla z celého regionu.

„V našem kraji se odjakživa kvalitní architektuře dařilo a ani současná tvorba není v tomto ohledu výjimkou. Výsledky Soutěže Karla Hubáčka to rok od roku potvrzují, ať už to bylo loňské vítězství rekonstrukce Liebiegova paláce v Liberci či předtím knihovny a spolkového centra IGI ve Vratislavicích nad Nisou, popřípadě sídla společnosti Lasvit v Novém Boru. Věřím, že také tentokrát si odnese první cenu neméně zajímavá stavba,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Stavitelé, investoři, architekti ale také studenti mohou své realizace a projekty přihlašovat do 25. února příštího roku, přičemž od 14. března odstartuje hlasování veřejnosti na webu soutěže www.stavbaroku.lk. Vítěz ročníku 2024 se bude opět moci přihlásit do celostátního ročníku.

Výročí dvaceti let oceňování významných počinů ve stavebnictví bude doprovázet řada doprovodných akcí. V sobotu 17. února 2024 se uskuteční stavařský ples, jehož návštěvníci si připomenou to nejzajímavější, co uplynulé ročníky přinesly. O průřez stavebního dění v kraji, které soutěž prezentuje, nepřijde ani veřejnost.

„Se členy přípravného výboru, kteří zastupují vyhlašovatele soutěže z řad odborných organizací i měst, připravujeme rozšíření webové stránky soutěže. Každý se tak bude moci seznámit s významnými architektonickými a stavebními počiny,“ vysvětlil radní Jiří Ulvr. „Budeme se snažit také dodat současný pohled na stavby a upozornit na stavby výjimečn,é ale třeba i ty, které čas prověřil a ony neuspěly.“

Průřez soutěžními ročníky od roku 2004 ukáže také vývoj celé této architektonicky zaměřené události. Změny doznala samotná organizace a pojetí soutěže, vyvíjely se kategorie a nechyběla změna názvu. Od roku 2019 nese soutěž jméno světoznámého architekta Karla Hubáčka, který je dodnes jediným českým architektem oceněným Mezinárodní unií architektů Perretovou cenou, a to za své nejznámější dílo – horský hotel a televizní vysílač na Ještědu.

V posledních ročnících přibyla kategorie Junior, kde své práce prezentují studenti středních odborných škol i Technické univerzity Liberec. „Na budoucí naděje v oboru stavebnictví a architektury při výročních aktivitách myslíme také a pozveme je na několik poznávacích zájezdů po vytipovaných oceněných stavbách,“ sdělil Jiří Ulvr.  

Kategorie, ve kterých se mohou zájemci ucházet o ceny z oblasti stavitelství a architektury:

1. CENA KARLA HUBÁČKA je hlavní cenou soutěže s připomenutím mimořádně významné osobnosti tohoto architekta. Uděluje se za realizaci stavby nebo realizaci veřejného prostoru a krajiny, které se nachází na území Libereckého kraje, případně s vazbou k Libereckému kraji.

Lze se pohybovat na poli kategorií Stavba – novostavby, rekonstrukce, bytové stavby a stavby občanské vybavenosti, průmyslové a technologické stavby, památkové objekty, brownfieldy a podobně; dále Veřejný prostor a krajina a Inovace – po stránce technického, stavebního i architektonického řešení.

2. CENA JUNIOR je pro studenty středních, vyšších a vysokých škol se zaměřením na stavebnictví a architekturu, do 30 let věku. Cílem je podchytit zájem a ocenit talenty mladé, nastupující generace ve stavebnictví v Libereckém kraji.

3. CENA VEŘEJNOSTI se uděluje na základě výsledku veřejného internetového hlasování na webu soutěže od 14. března do 30. dubna.

Soutěž vyhlašuje Liberecký kraj společně s městy Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov a partnery, jimiž jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Technická univerzita v Liberci.

Všechny zajímavé a leckdy unikátní projekty a stavby z posledních ročníků najdou zájemci s podrobnostmi a fotografiemi na webu soutěže www.stavbaroku.lk, kde jsou také online formuláře přihlášek do nového ročníku a veškeré další informace. Informace jsou také na www.kraj-lbc.cz  a na webových stránkách www.arr-nisa.cz. Celé dění soutěže je možno také sledovat na Facebooku či Instagramu prostřednictvím profilů Soutěž Karla Hubáčka. Závěrečný galavečer s vyhlášením výsledků se koná 14. května příštího roku.

Jan Mikulička, odborný zaměstnanec vztahů s veřejností, jan.mikulicka@kraj-lbc.cz