KOMPLEXNÍ ANALÝZA BROWNFILEDOVÉHO PROSTŘEDÍ

Agentura CzechInvest zpracovala první KOMPLEXNÍ ANALÝZU BROWNFILEDOVÉHO PROSTŘEDÍ v Česku. Co to znamená a proč je dokument tak důležitý? Dnes již není pochyb o tom, že brownfieldy mají obrovský potenciál pro ekonomický rozvoj měst a regionů. Stále se však setkáváme s řadou problémů, které jejich efektivní regeneraci brzdí.

Analýza proto odhaluje slabá místa současného systému a navrhuje celkem 37 opatření pro efektivnější a účinnější obnovu brownfieldových lokalit.

Patří mezi ně například:
👉 spuštění daňových pobídek při realizaci investičního projektu na brownfieldu
👉 zavedení veřejného developera, resp. pozemkové banky do praxe
👉 vytvoření podmínek pro rozvoj na brownfieldech v rámci územního plánování
👉 finanční podporu předprojektové a projektové přípravy brownfieldů
👉 a mnoho dalších

Analýza se nyní stane zásadním podkladem pro tvorbu nové Národní strategie regenerací brownfieldů po roce 2024, kterou připravuje Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic.

Jaká další opatření a závěry analýza přináší? To se dočtete zde 👉
https://lnkd.in/eQNKYgF7

Zdroj: CzechInvest