NanoCzech Liberec 2023

Srdečně vás zveme na největší konferenci českého nanoprůmyslu NanoCzech Liberec 2023! Zavítejte do Libereckého kraje na univerzitu, která dala světu před dvaceti lety technologii průmyslové výroby nanovláken.

Konference se koná pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové,ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, ministra zahraničních věcí Jana Lipavského,hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a rektora Technické univerzity v Liberci Miroslava Brzeziny


Kdy a kam?

Konference NanoCzech Liberec 2023 se uskuteční ve středu 27. září 2023 od 9:30 do 16:30 v kampusu Technické univerzity v Liberci v budově G, Univerzitní náměstí 1410. 

Pro koho? 

Pro inovativní firmy, jejich majitele, CEO’s, CTO’s, startupy, investory, zástupce veřejné správy, vědecko-výzkumné pracovníky a studenty. Pro tuzemské i zahraniční hosty (k dispozici bude simultánním tlumočení do českého a anglického jazyka).

Co uvidíte? 

Představíme vám to nejlepší z českého nanoprůmyslu. Na konferenci promluví původci světových patentů, high-tech firmy a klastry, přítomni budou ekonomičtí diplomaté nebo zástupci investičních společností. Jako bonus jsme si nachystali zázemí pro networking, dvě panelové diskuze a prezentaci technologií uplatnitelných ve vašem podnikání. 

Co si odnesete? 

Nanotechnologie mohou pomoci v rozvoji i vám! Odnesete si vhled do světa nanotechnologií a jejich reálného využití. Společně s tím získáte cenné kontakty, a to nejen z tohoto progresivního oboru. 

Konference NanoCzech Liberec 2023 vytvoří na konci září prostor pro setkání nanotechnologických firem a zájmových organizací, firem poptávajících hitech řešení, zástupců veřejné správy, vědeckovýzkumných pracovníků a studentů. Pořádá ji Agentura regionálního rozvoje společně s Libereckým krajem, Technickou univerzitou v Liberci a agenturou CzechInvest

Konference aspiruje na to, stát se největším setkáním svého druhu v Česku. Její první ročník se odehrává symbolicky v roce, kdy Technická univerzita v Liberci slaví 70 let od založení a zároveň 20 let od vzniku technologie průmyslové výroby nanovláken.

Konferenci NanoCzech Liberec 2023 pořádá Agentura regionálního rozvoje Libereckého kraje v rámci projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje III, reg. č. CZ.02.01.02/00/22_009/0003642 financovaného z prostředků Evropské unie, MŠMT a Libereckého kraje a dále Liberecký kraj, Technická univerzita v Liberci a agentury CzechInvest a CzechTrade.