Putovní výstava se vrací. V České Lípě představí revitalizované brownfieldy z Libereckého kraje

Centrum textilního tisku, Kittelův dům, Výtopna Kořenov, Zámek Svijany, Lůžkový hospic, Pivovar ve Cvikově, Kotelna v Andělské hoře nebo bývalá textilní továrna ve Frýdlantu. To jsou příklady revitalizovaných brownfieldů Libereckého kraje, které jsou k vidění od 29. srpna do 18. září na putovní výstavě v Kulturním domě Crystal v České Lípě.

„Putovní výstava, stejně jako databáze brownfields a greenfields Libereckého kraje, je účinným nástrojem, jak pomoci znovuvyužití zanedbaných a nefunkčních objektů či areálu na území našeho kraje,“ uvedl radní kraje Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Brownfields jsou urbanizovaná území po výrobní, zemědělské, armádní nebo jiné činnosti, která z nejrůznějších důvodů pozbyla svou původní funkci, jsou nevyužitá či nedostatečně využitá a chátrají. Putovní výstavy již revitalizovaných brownfieldů se konají každý rok. V minulých letech proběhly výstavy v Liberci, Jablonci nad Nisou, Semilech, Hrádku nad Nisou, České Lípě, Frýdlantu, Chrastavě, Železném Brodě, Jilemnici a v dalších obcích Libereckého kraje.

Databáze brownfieldů a greenfieldů, což jsou pomyslné zelené louky určené k zastavění, v současné době obsahuje celkem 310 míst, z toho 40 jich je určených k prodeji a 17 k pronájmu.

Kdo by měl zájem dozvědět se víc o krajských brownfieldech, může navštívit web www.investujpodjestedem.cz. „Tam lze získat další informace o této problematice a vyhledat i vhodné lokality pro podnikatelské záměry. Je také možné se obrátit na Agenturu regionálního rozvoje, která portál spravuje a je připravena zprostředkovat potřebné informace,“ doplnil radní Ulvr.

Další užitečné informace jsou na webových stránkách odboru regionálního rozvoje a evropských projektů krajského úřadu http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz nebo na webu Agentury regionálního rozvoje www.arr-nisa.cz.

Anna Vašková, odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
anna.vaskova@kraj-lbc.cz