Výstava brownfieldů, které dostaly druhou šanci, míří do Jablonce

Na další místo míří putovní výstava na téma Revitalizované brownfieldy Libereckého kraje, kterou pořádá Liberecký kraj ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje. Od 25. dubna do 8. května bude k vidění v obchodním centru Central v Jablonci nad Nisou.

„Putovní výstava, stejně jako elektronická on-line databáze brownfields a greenfields Libereckého kraje, je účinným nástrojem, jak pomoci znovuvyužití zanedbaných a nefunkčních objektů či areálů na území našeho kraje,“ uvedl Jiří Ulvr, krajský radní pro rezort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Na výstavních panelech s fotografiemi jsou k vidění například Kittelův dům, výtopna v Kořenově, svijanský zámek, liberecký hospic, pivovar ve Cvikově, bývalá tovární kotelna v Andělské hoře nebo někdejší textilní továrna ve Frýdlantu. Všechno to jsou objekty, kterým hrozila zkáza, ale dostaly druhou šanci.

Kdo by měl zájem dozvědět se více, může navštívit web www.investujpodjestedem.cz. Tato databáze brownfieldů a greenfieldů, což jsou pomyslné zelené louky určené k zastavění, v současné době obsahuje celkem 313 míst, z toho 30 jich je určených k prodeji a 14 k pronájmu.

„Tam lze získat další informace o této problematice a vyhledat i vhodné lokality pro podnikatelské záměry. Je také možné se obrátit na Agenturu regionálního rozvoje, která portál spravuje a je připravena zprostředkovat potřebné informace,“ doplnil radní Ulvr.

Od roku 2011 putovní výstava revitalizovaných brownfields Libereckého kraje zavítala celkem do 17 míst převážně v Libereckém kraji. Každý rok se prezentace rozrůstá o nová místa a v současné době již obsahuje přes 40 výstavních panelů.

Další užitečné informace se nalézají na webových stránkách odboru regionálního rozvoje a evropských projektů krajského úřadu http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz. Web Agentury regionálního rozvoje je na www.arr-nisa.cz  a obchodního centra Fórum  na www.forumliberec.cz.

Jan Mikulička, odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz