Konference brownfields / 16.6.2022 / Dolní Vítkovice

Srdečně Vás zveme na konferenci Brownfieldy, která se odehraje 16. června 2022 v Ostravě. Hlavním tématem letošního ročníku je průmyslový development v udržitelné éře. Soukromá i státní sféra bude již po čtvrté společně hledat cesty pro úspěšný rozvoj dosluhujících industriálních regionů. Konference přinese ty nejlepší příklady transformací z České republiky i ze zahraničí a bude hledat řešení pro lokality, které na svou druhou šanci teprve čekají. Mezi hosty budou přední odborníci na development, životní prostředí, financování i zástupci měst a státu.  Zapojte se i Vy do diskuze o tom, proč průmysl patří na brownfieldy.

VSTUPENKY

PROGRAM

10:30 ZAHÁJENÍ KONFERENCE

10:45 – 11:45 OSTRAVA: PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ PROJEKTY

Ostrava město brownfieldů, Zuzana Bajgarová, město Ostrava
Propojení Dolních Vítkovic s centrem města, Jan Světlík, Cylinders Holding
Ostrava Central: Průmyslový development nové generace, Tomáš Míček, P3 Logistic Parks

11:45 – 12:45 MOŽNOSTI A LIMITY ROZVOJE BÝVALÝCH INDUSTRIÁLNÍCH REGIONŮ

Mapování a analýza brownfieldů v ČR, David Petr, CzechInvest
Nastartování rozvoje díky průmyslovému developmentu. Case study z Velké Británie, Kevin Mofid, Savills UK
Využití areálu Dolu Frenštát, Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice

12:45 – 13:15 DISKUZE

Silvana Jirotková (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR); Jan Světlík (Cylinders Holding); Zuzana Bajgarová (město Ostrava); Tomáš Míček (P3 Logistic Parks); Jiří Novotný (Trojanovice)

13:15 – 14:15 OBĚD

14:15 – 15:30  PRŮMYSLOVÝ DEVELOPMENT V UDRŽITELNÉ ÉŘE

Vliv ESG na financování projektů
POHO 2030: rozvoj Pohornické krajiny Karvinska, Jiří Staš, MSID

15:30 – 15:45 COFFEE BREAK

15:45 – 17:00 KULATÉ STOLY

Financování brownfieldových projektů
Joint Venture: spolupráce obce a soukromého investora
Udržitelné prvky developmentu

pátek 17. 6. 2022

9:00 – 14:00 BROWNFIELD TRIP

Součástí doprovodného programu konference bude komentovaný brownfield trip po vybraných lokalitách v Ostravě a jejím okolí. 

Kompletní program a profily speakerů najdete na www.kfbrownfieldy.cz

Zdroj: CzechInvest