Seminář “Brownfields a greenfields v Libereckém kraji” – 4. 11. 2021 v Lomnici nad Popelkou

Liberecký kraj každoročně pořádá semináře „Brownfields a greenfields Libereckého kraje“. Tento seminář realizuje ve spolupráci s ARR – Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r. o. a agenturou CzechInvest. Seminář pořádá Liberecký kraj s cílem podpořit myšlenku revitalizace nevyužívaných objektů v kraji, které představují velký rozvojový potenciál.

V letošním roce proběhne seminář v Továrně Mastných v Lomnici nad Popelkou ve čtvrtek 4. listopadu 2021. Jedná se o unikátní objekt, který lze navštívit jen vyjímečně. Prezence účastníků od 9.30 hodin. Kapacita semináře je omezena, proto je nutné se registrovat.

Podrobný program semináře

Na semináři budou představeny aktivity Libereckého kraje v oblasti brownfields a greenfields, portál investičních příležitostí, úspěšné projekty revitalizovaných brownfields a připravované projekty. Další část semináře bude věnována dotačním titulům, které jsou určeny pro lokality brownfields a greenfields.

Na semináři budou kontrolována aktuální anticovidová opatření.