Evropské fondy v ČR / 2021 – 2027

Česká republika bude moci i v dalších letech využít prostředky z mnoha evropských fondů a iniciativ. Ať již formou nevratných dotací, tak finančních nástrojů – výhodných půjček. Žadatelé se budou moci od příštího roku ucházet o podporu svých projektů v rámci osmi operačních programů, které navazují na programy současného období. V gesci Ministerstva životního prostředí vzniká nový program zaměřený na uhelné regiony financovaný z Fondu pro spravedlivou transformaci. Prostředky v rámci REACT-EU budou využity k vypsání nových výzev ještě v současném Integrovaném regionálním operačním programu 2014-2020. Program rozvoje venkova navrhuje Evropská komise nově vyčlenit mimo politiku soudržnosti. Finalizace návrhů jednotlivých programů je podmíněna schválením příslušné evropské legislativy. Předpokládaný termín zveřejnění prvních výzev z nových programů je 1. polovina roku 2022.

Bližší informace k prioritám evropských fondů a jejich promítnutí do dotací v ČR jsou ke stažení zde.

Zdroj: MMR ČR