Kraj již ví, jak využít školní statek ve Frýdlantu

Nová budoucnost se rýsuje zanedbanému školnímu statku ve Frýdlantu. Rozsáhlý areál z roku 1722, který dnes funguje jen zčásti, bude mít nové využití. Po nezbytné rekonstrukci tam najde zázemí nově zřízené oddělení služební hipologie Policie České republiky. Část statku poslouží pro výuku odborného výcviku studentů frýdlantské Střední školy hospodářské a lesnické.

„Je dobře, že se rýsuje možnost, jak do tohoto areálu, který poslední dobou spíš jen chátral, vrátit život – už jen pro jeho staletou minulost a historický odkaz. Není snadné pro něj zvolit odpovídající využití, ale věřím, že jsme zvolili dobrou cestu. Na jejím konci by mohl získat zpět svůj někdejší, dnes poněkud zašlý lesk,“ řekl hejtman Martin Půta.

Jádro areálu tvoří čtyři objekty soustředěné naproti sobě do čtverce. V budově A v části statku, kde se nalézá vjezd, budou dílny a další prostory určené žákům frýdlantské střední školy. „Praxi zde budou absolvovat mimo jiné studenti oborů lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva, kteří ji vykonávají v areálu hejnické pobočky frýdlantské školy. Po vybudování zázemí v budově A bude areál v Hejnicích prodán. Finanční prostředky z prodeje se využijí na rekonstrukci budovy,“ dodal Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

V přilehlém křídle, budově B, vznikne policejní hipologické centrum. Do stájí, které zde byly odjakživa, se tak opět vrátí koně. Náklady na vybudování centra by měly činit 77 milionů korun bez DPH. „Dobrou zprávou je, že podle memoranda, které Liberecký kraj uzavře s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, tam bude poté, co kraj dokončí rekonstrukci budovy, provozovat policie své hipologické centrum v nájmu nejméně dvacet let. Nájem by měl pokrýt odpisy na rekonstrukci,“ sdělil hejtman Půta.

Právě ve frýdlantském výběžku a jeho okolí naleznou policejní hlídky na koních široké využití. „Budou střežit takzvanou zelenou hranici a přispějí tak k vyšší bezpečnosti zejména ve Frýdlantském výběžku, kde jsou problémy s drobnou přeshraniční kriminalitou,“ naznačil hejtman.

K tomu, aby bylo možné co nejdříve přestěhovat středisko odborného výcviku Střední školy hospodářské a lesnické a umístit na statku oddíl služební hipologie, je potřeba provést řadu úprav. „Je nezbytné co nejdříve odstranit ekologickou zátěž, kterou představují odpady, dále opravit budovy tak, aby neohrožovaly studenty, a rekonstruovat vodovodní řad, který je již neopravitelný. Již máme představu, k čemu budou jednotlivé budovy využívány. Víme proto, jaké jsou priority a způsob jejich oprav a rekonstrukcí,“ řekl Ramzer.

Jako statek Střední školy hospodářské a lesnické fungoval areál od roku 1947. V roce 2006 došlo k jeho odtržení od školy a přeměně na společnost s ručením omezeným. Důvodem byla snaha snížit náklady. Kraj v té době školnímu statku přispíval ročně dvěma miliony korun, protože příspěvková organizace neměla možnost čerpat státní ani evropské zemědělské dotace.

Rozhodnutím rady kraje došlo 1. ledna loňského roku k zahájení formální likvidace Krajského statku Frýdlant, s.r.o. Ta by měla skončit v září tohoto roku. K 1. únoru 2021 kraj zřídil příspěvkovou organizaci Školní statek Frýdlant a znovu tak vrátí objekty škole.


BUDOVA A – umístění zázemí učebních oborů SŠHL Frýdlant

STÁVAJÍCÍ STAVPLÁNOVANÝ STAVZDROJE FINANCOVÁNÍ
Kanceláře správy statkuKanceláře správy statku Rozpočet LK/výnosy z prodeje areálu Hejnice
Zázemí odborného výcviku žáků SŠHL Frýdlant – šatny, učebny, sociální zázemíZázemí odborného výcviku žáků SŠHL Frýdlant – šatny, učebny, sociální zázemíRozpočet LK/výnosy z prodeje areálu Hejnice
Prodejna, bufet + zázemíVýdejna školní jídelny s malou jídelnouProvozní prostředky SŠHL/Rozpočet LK/výnosy z prodeje areálu Hejnice
Dílny statku stará dispoziceDílny statku nová dispoziceRozpočet LK/výnosy z prodeje areálu Hejnice
Dílny statku stará dispoziceDílny oboru Mechanizátor lesní výrobyRozpočet LK/výnosy z prodeje areálu Hejnice
TruhlárnaDílny oboru Zpracovatel dřevaRozpočet LK/výnosy z prodeje areálu Hejnice
SkladPilnice s katrem, sklad řezivaRozpočet LK/výnosy z prodeje areálu Hejnice

Na rekonstrukci budovy A školního statku pro výše uvedené využití zatím není zpracována předprojektová příprava ani rozpočet.


BUDOVA B – umístění hipologického centra Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

STÁVAJÍCÍ STAVPLÁNOVANÝ STAVZDROJE FINANCOVÁNÍ
Sociální zázemí, učebna, kotelna, sklad, bytySociální zázemí, sklady, kotelna, učebnyRozpočet LK
BytyKanceláře a zázemíRozpočet LK
PůdaUbytovnaRozpočet LK
GarážeGarážeRozpočet LK
Dílny statkuStájeRozpočet LK
Sklad přízemíStájeRozpočet LK

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226307
770134419

cs Čeština‎