ČESKÁ BESEDA

Představitelé města Český Dub se rozhodli vrátit budovu Česká Beseda do veřejného života včetně návratu k tradici jejího názvu. V roce 2018 proběhla kompletní rekonstrukce tohoto objektu a 19. prosince 2018 se konalo slavnostní otevření spolkového domu „ČESKÁ BESEDA“. Slavnostního otevření se zúčastnilo 100 pozvaných hostů a během celého dne pak rekonstruovanou budovu navštívilo téměř 700 občanů.

Česká beseda, která je umístěna v nárožním domě čp. 20 v Českém Dubu, po více než sto letech znovu ožila. V současné době probíhá v objektu veškerá kulturní a společenská činnost města. V sále pro 150 lidí se koná jednání zastupitelstva města, školní besídky, divadelní představení a pořádají se zde koncerty. I tradice kina byla oživena, je zde instalováno mobilní sklápěcí hlediště pro sto lidí. Dům má i několik menších kluboven, které mohou využívat místní spolky.

HISTORIE
Česká beseda je domem starým bezmála 500 let, existence domu je doložena od roku 1527. Nejvýznamnější období jeho existence se pojí s rodinou Havlových, do jejichž vlastnictví se dostal v roce 1865. Dům byl upraven na hostinec zvaný „u Havlů“ a stal se centrem společenského života. Postupem času si získal jméno Česká Beseda podle regionálního vlasteneckého spolku založeného v Liberci roku 1865. V roce 1886 se zde narodil Václav Havel, pozdější zakladatel a první ředitel Podještědského muzea. Využití objektu se měnilo – sídlil zde Sokol, občanská záložna a více jak padesát let zde bylo provozováno kino.