SEMINÁŘ – Brownfields a greenfields v Libereckém kraji | 12.11.2019

Liberecký kraj každoročně pořádá semináře „Brownfields a greenfields Libereckého kraje“. Tento seminář realizuje ve spolupráci s ARR – Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r. o. a agenturou CzechInvest. Seminář pořádá Liberecký kraj s cílem podpořit myšlenku revitalizace nevyužívaných objektů v kraji, které představují velký rozvojový potenciál.

V letošním roce proběhne seminář v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou v úterý 12. listopadu 2019. Prezence účastníků od 9.00 hodin. Kapacita semináře je omezena, proto je nutné se registrovat.

Na semináři budou představeny aktivity Libereckého kraje v oblasti brownfields a greenfields, portál investičních příležitostí, úspěšné projekty revitalizovaných brownfields a připravované projekty. Další část semináře bude věnována dotačním titulům, které jsou určeny pro lokality brownfields a greenfields.

Posted on Categories Brownfieldy, Semináře