Regionální inovační program dotačního fondu Libereckého kraje

Dne 28.5.2019 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 236/19/ZK vyhlášení a podmínky programu 2.2 „Regionální inovační program“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“.

Vyhlášení: 29.05.2019

Zahájení příjmu žádostí: 01.07.2019

Ukončení příjmu žádostí: 16.09.2019

Program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí, podpora vzniku nových podnikatelských subjektů s inovativním potenciálem a ověření technologického/technického řešení v jakékoliv fázi vývoje.

V rámci programu jsou vyhlášené 3 dotační tituly:

  1. Inovační voucher – navázání spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi (pro podnikatelské subjekty na navázání spolupráce s výzkumnými institucemi)
  2. Startovací voucher – podpora vzniku nových podnikatelských záměrů, nastartování inovativních podnikatelských aktivit, ověření jejich životaschopnosti (pro podnikatelské subjekty podnikající méně než 3 roky)
  3. Technologický voucher – ověření technické / technologické proveditelnosti produktu v jakékoliv fázi vývoje (pro podnikatelské subjekty a výzkumné organizace)

Podrobné podmínky vyhlášeného programu naleznete na dotačním webu Libereckého kraje: https://dotace.kraj-lbc.cz/2-2-Regionalni-inovacni-program-r673148.htm

Další informace jsou k nalezení na: https://www.rsk-lk.cz/aktuality/510-regionalni-inovacni-program-dotacniho-fondu-libereckeho-kraje