OPUŠTĚNÉ POZEMKY PŘIPADNOU STÁTU

Byť již od dob středověku panovníci prováděli evidenci vlastníků pozemků, dodnes najdeme v katastru nemovitostí neúplné údaje a nepřesnosti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dokonce uvádí, že až 460 000 nemovitostí po celé republice nemá jasného vlastníka. Po éře středověkých zemských desek, habsburských katastrů a novověkých pozemkových knih zasadila velkou ránu evidenci pozemků politika 50. let 20. století, která opustila osvědčené zásady ochrany soukromého vlastnictví, včetně systematické evidence soukromých práv k nemovitostem. Snaha o plnou nápravu neutěšeného stavu katastru nemovitostí probíhá až nyní za účinnosti občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a katastrálního zákona (zákon č. 256/2013 Sb.). 

Celý článek: http://artofspace.cz/opustene-pozemky-pripadnou-statu/