Srovnání databází brownfields v jednotlivých krajích

Počty brownfieldů podle databází krajských úřadů

Zdroj: Česko v datech (rok 2017)