Navarov – revitalizace zámeckého areálu

Jak se chovat v prostředí, které má dlouhou historii, ale z jehož původního obrazu zbyl jen matný stín? Vlivem šťastných okolností se zámecký areál Navarov dostal do rukou majiteli, který ho nechtěl nadále vytěžovat, ale který si byl vědom hodnoty historie a práce našich předků. Nejstarší zámecké budovy jsou barokní ze 17.století. Původní usedlost se skládala z mnoha objektů, obklopujících hospodářské nádvoří. Doplněny byly romantickým parkem s altánem a zelinářskou zahradou. Po serii požárů a přestaveb ztratily budovy s výjimkou altánu i poslední zbytky barokních fasád a řada objektů časem podlehla destrukci. Původní vzhled budov se ukázal nedohledatelný. Po pečlivé přípravné práci projektant došel k přesvědčení, že barokní objekty si zaslouží obnovit v historicky odpovídající podobě, nové architektonické vstupy nesmějí rušit ani popisně kopírovat a torza kamenných budov nabízejí sochařskou kvalitu. Zámecké nádvoří získalo pravidelnou barokní kompozici, jíž vládne zámek s odpovídající nově vytvořenou fasádou. Cezury po nedochovaných budovách zprostředkovávají průhledy do okolní krajiny. Romantický park s dominující budovou altánu tvoří intimní zónu za zámeckou zdí. Hospodářská louka a obnovený sad se zelinářskou zahradou opět slouží k drobnému zemědělství. V rámci obnovy byly čtyři budovy zcela zrekonstruovány, dvě rekonstruovány a podstatně dostavěny, a tři objekty byly vystavěny nově. Celek opět funguje jako hospodářské a reprezentativní těžiště lokality.

Více informací ZDE >>>.

Papírna Hamr na Jezeře a zámecký areál Návarov jsou Památkami roku 2017 Libereckého kraje. Obě památky splnily podmínky soutěže, které jsou uváděny v jejím statutu a proto i letos Liberecký kraj ocení památky dvě. Více informací ZDE >>>.

Zdroj: Česká cena za architekturu 2018