Konference PROPAMÁTKY – obnova a využívání textilek

V roce 2018 se uskuteční 11. ročník konference PROPAMÁTKY, tentokrát na téma obnovy a využívání textilek.

Kdy: 7.–9. listopadu 2018
Kde: Továrna Mastných v Lomnici nad Popelkou

Registrujte se výhodně na konferenci ZDE.

Textilnictví se historicky řadí mezi nejvýznamnější součásti tuzemského průmyslu. V procesu průmyslové revoluce byla ruční výroba přenesena do soustředěných a specializovaných velkovýroben. Od 19. století vznikla v českých zemích řada mechanických tkalcoven, přádelen, ale i mnoho jiných výrobních objektů.

Textilní továrny představují významnou součást našeho stavebního fondu. Přestože se jedná primárně o výrobní stavby, mají dochované textilky často velmi výrazné architektonické i urbanistické hodnoty. Jejich podoba je navíc trvalým svědkem vývoje textilní technologie. Většina těchto objektů byla využita až do konce 20. století, kdy ale byla se socioekonomickou proměnou společnosti výroba v nich často zastavena. Textilky jsou postupně opuštěny a nedostatečně využívány. Jejich specifická stavební podoba tvoří komplikované předpoklady pro obnovu a hledání nového využívání. Řada demolic architektonicky zajímavých areálů na přelomu 20. a 21. století navíc dokazuje, že téma nového využívání tak důležitého prvku průmyslového dědictví je u nás stále nedostatečně komunikováno a mělo by být důležitým tématem odborné i veřejné diskuze.

Jaké jsou možnosti obnovy a využívání textilních továren? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky přinese 11. ročník konference PROPAMÁTKY. Setkání je určeno všem zájemcům o dějiny, současnost, ale také budoucnost textilek a nabízí příležitost k setkání a výměně názorů a zkušeností při jejich obnově a využívání. Setkání je určeno pro architekty, zástupce obcí a krajů, pracovníky památkové péče a samozřejmě i pro majitele textilních továren.