Ve vysočanském areálu Pragovka se koná první ročník konference Brownfieldy

Konferenci přinášející dialog veřejné a soukromé sféry pořádá agentura CzechInvest a Asociace developerů.

První ročník konference Brownfieldy začíná 10. května 2018 v 9:00 ve vysočanském areálu Pragovka. Přináší informace z oblasti územního plánování i financování revitalizací brownfieldů, ale i specifické aspekty brownfieldových projektů spolu s prezentací úspěšně realizovaných projektů. Expertní data odprezentuje starostům, zástupcům krajských a městských úřadů i developerům a investorům 16 odborníků v celkem čtyřech panelech.

Brownfieldy skýtají obrovský potenciál dalšího rozvoje a právě tomuto tématu je věnován první ročník konference s názvem Brownfieldy 2018 pořádané dnes Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Asociací developerů ve vysočanském areálu Pragovka. „Půda je jednou z komodit, jejichž množství je jasně dáno, více jí nikdy k dispozici nebude, a proto je důležité zaměřit se na její maximální využití,“ uvádí téma Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů a upřesňuje, že právě proto upínají developeři své snahy k zanedbaným, nevyužitým brownfieldovým lokalitám, které jsou nejen příležitostí pro investice v oblasti rezidenčního developmentu, ale především prostorem pro potenciální rozvoj průmyslových zón.

Cestou k oživení brownfieldů je zjednodušení legislativy a informační pomoc samosprávám

„Proces regenerace brownfieldů není krátkodobou záležitostí. Zdlouhavé povolovací procesy, možný výskyt ekologického znečištění a komplikovanost majetkových vztahů brownfieldů celý proces často brzdí a někdy budoucí investory zcela odradí. Regenerace má však na dané území a jeho širší okolí pozitivní sociální a ekonomický dopad. Agentura CzechInvest proto ve spolupráci s veřejnými subjekty pracuje na realizaci Národní strategie regenerace brownfieldů, která si klade za cíl zajistit vznik funkčního prostředí pro tyto projekty,“ říká Silvana Jirotková, ředitelka agentury CzechInvest. Agentura také spravuje Národní databázi brownfieldů a administruje program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. „Tento program je určen obcím, městům a krajům pro revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich následného využití pro průmyslové a podnikatelské aktivity,“ dodává.
Informace z oblasti územního plánování a financování revitalizace nevyužitých lokalit, specifika brownfieldových projektů i představení úspěšně oživených brownfieldů přináší konference v celkem čtyřech panelech v podání předních odborníků z daných oblastí:

Územní plánování a brownfieldy

 • Ing. Roman Vodný, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Mgr. Jan Lehký, Kinstellar
 • Ing. arch. Ondřej Rys, Město Kladno
 • Jan Bobek, Tebodin

Financování

 • Ing. Jan Piskáček, Agentura pro podnikání a inovace
 • Mgr. Jan Hana, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Ing. Radana Leistner Kratochvílová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Mgr. Jan Hanuš, Komerční banka

Specifické aspekty brownfieldových projektů

 • Ing. Karel Bláha, CSc., Ministerstvo životního prostředí ČR
 • RNDr. Jan Němeček, CSc., Enacon
 • Pavel Sovička, Panattoni Europe
 • Mgr. Pavel Pravda, FER CONSULT

Příklady úspěšně realizovaných brownfieldů

 • Ing. Jiří Michálek, Ph.D., Dolní Vítkovice, z. s.
 • Ing. arch. Martin Krupauer, Atelier 8000-Marina Lipno
 • Ing. Martin Janík – Borovina
 • Ing. Martin Klodner, Kotelna a Vodní elektrárna Železný Brod

Revitalizace brownfieldů pomůže zabránit vysidlování regionů

Oživení zanedbaných, nevyužívaných lokalit je důležité nejen pro oblasti velkých aglomerací, které se ve svém vnitřním prostoru potýkají s nedostatkem volných ploch určených pro zástavbu, ale také pro regiony. Revitalizace objektů bývalých továren, zemědělských družstev či kasáren mají pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast, přinesou do regionu práci a částečně zamezí trendu migrace ekonomicky aktivních obyvatel z oblastí venkova do velkých měst. Zájem o investice v oblasti brownfieldů potvrzuje také Pavel Sovička, generální ředitel společnosti Panattoni Europe pro Českou republiku a Slovensko: „Průmyslových zón roste čím dál tím méně na zelené louce a díky tomu stoupá význam areálů, které už dosloužily. Byl bych rád, kdyby obce neviděly v brownfieldech mrtvé prostory, ale příležitost k rozvoji. Staré kasárny, zavřené továrny, bývalá zemědělská družstva či někdejší letiště  tomu všemu už dnes umíme vdechnout nový život a vytvořit něco, co by jinde vzniknout nemohlo. Pro nás jako stavitele průmyslových zón je klíčový potenciál dobré dopravní infrastruktury a dostupnosti kvalifikované pracovní síly. Pokud jsou splněny tyto dva předpoklady, určitě stojí za to uvažovat o revitalizaci na průmyslový park.“ 

 

Více informací ZDE >>>