Seminář 2017 – Brownfields a greenfields v Libereckém kraji

Brownfields a greenfields Libereckého kraje


Termín: 13.12.2017
Místo: Schowankova vila, Jiřetín pod Bukovou

Program semináře ke stažení >>>


 

Přednášky ke stažení:

01) Brownfields a greenfields v Libereckém kraji
Mgr. Michael Otta – vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
michael.otta@kraj-lbc.cz
Krajský úřad Libereckého kraje

- - - Přednáška ke stažení >>>


02) Databáze brownfields a greenfields LK
Marek Pšenička – projektový manažer
m.psenicka@arr-nisa.cz
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

- - - Přednáška ke stažení >>>


03) Výtopna Kořenov
Ing. Petr Prokeš – ředitel Železniční společnosti Tanvald, o.p.s.

https://cs-cz.facebook.com/vytopnakorenov/


 

04) Představení aktivit agentury CzechInvest – dotační tituly na revitalizaci brownfields
Jan Mašek – ředitel regionální pobočky
Michal Heinzl – projektový manažer

- - - Přednáška ke stažení >>>,  Přednáška ke stažení >>>