Nový newsletter poskytuje klíčové informace pro obce v Libereckém kraji

První číslo nového newsletteru, který poskytuje klíčové informace pro obce, vydala Regionální stálá konference Libereckého kraje. Představuje důležitý nástroj pro sdílení aktuálních informací, postřehů a iniciativ přímo ze zdejšího regionu.

„Máme za to, že silná komunikace mezi obcemi a Libereckým krajem je klíčová pro úspěšný rozvoj našeho kraje,“ řekl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. “Newsletter RSKompas představuje nový, moderní způsob, jak tyto vazby posilovat a zlepšovat životní podmínky našich občanů.“

První vydání přináší například užitečné odkazy, pozvánky na akce, představení dotačních možností nebo statistické okénko úspěšnosti projektů z Libereckého kraje.

Newsletter je zdarma dostupný prostřednictvím webových stránek https://www.rsk-lk.cz/aktuality/rskompas a je otevřený obcím k tomu, aby se na jeho tvorbě aktivně podílely. Další vydání se chystají vždy v návaznosti na jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje, tedy čtvrtletně.

Má-li někdo nápady na obsah nebo zájmy, které by rád viděl v budoucích číslech,  může reagovat na e-mailové adrese  rsk@kraj-lbc.cz.

Zdroj: KÚLK / kraj-lbc.cz