Termín pro přihlášení realizací a projektů do 20. Stavby roku Libereckého kraje vyprší 25. února

Podvacáté se bude v Libereckém kraji hledat to nejzajímavější z aktuální architektury a stavebnictví. A čas pro přihlášení realizací nebo studentských projektů se krátí – uzávěrka je již 25. února. Přihlašování do jubilejního 20. ročníku architektonické soutěže Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2024 probíhá on-line prostřednictvím formuláře.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady kraje pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Jiřího Ulvra.

Zájemci ho najdou na webu soutěže www.stavbaroku.lk, kde jsou také všechny podrobnosti a pravidla.
„Těšíme se opět na zajímavé realizace i odvážné studentské projekty,“ říká Jiří Ulvr. „Nejen proto, že letos oslavíme jubilejního vítěze a celkově bude prezentaci během roku věnovaná větší pozornost. Především chceme široké veřejnosti ukazovat, že kvalitní architektura má velký vliv na prostředí, ve kterém žijeme a je v našem zájmu ji podporovat.“

Od 14. března se tak veřejnost bude moci zapojit do hlasování na webu soutěže a vybrat svého favorita jak mezi stavbami a realizacemi, tak mezi studentskými projekty.
Kdo zaujal odbornou porotu i veřejnost nejvíce, se dozvíme na galavečeru 14. května 2024. Vítězi ročníku 2024 bude opět nabídnuta možnost přihlásit se do celostátního ročníku a náklady na přihlášku v takovém případě získá jako součást ceny pro vítěze.

Kategorie, ve kterých se mohou zájemci ucházet o ceny z oblasti stavitelství a architektury:

1. CENA KARLA HUBÁČKA je vyhlašována jako hlavní cena soutěže s připomenutím mimořádně významné osobnosti tohoto architekta, oceněného světovými cenami, který se výrazně zapsal do dějin architektury, a to nejen v Libereckém kraji.

Cena bude udělena za realizaci stavby nebo realizaci veřejného prostoru a krajiny, které se nachází na území Libereckého kraje, případně s vazbou k Libereckému kraji.
Realizace mohou být z kategorií: Stavba – novostavby, rekonstrukce, bytové stavby a stavby občanské vybavenosti, průmyslové a technologické stavby, památkové objekty, brownfields apod.; Veřejný prostor a krajina a Inovace – po stránce technického, stavebního i architektonického řešení.

2. CENA JUNIOR je určena pro studenty středních, vyšších a vysokých škol se zaměřením na stavebnictví a architekturu, do 30 let věku autora. Cílem je podchytit zájem a ocenit talenty mladé, nastupující generace ve stavebnictví v Libereckém kraji.

Porota složená ze zástupců Libereckého kraje, měst, České komory akreditovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Českého svazu stavebních inženýrů, Technické univerzity Liberec a nezávislých osobností, nominuje stavby, které splní podmínky soutěže, následně se seznámí s technickými paramenty při autorské prezentaci a stavby dle aktuálních epidemiologických podmínek navštíví. V rámci Hlavní soutěže pak porota dle aktuálního charakteru a množství přihlášek určí další kategorizaci.

3. CENA VEŘEJNOSTI je udělována na základě výsledku veřejného internetového hlasování, které bude probíhat na webových stránkách www.stavbaroku.lk od 14. března do 30. dubna 2024.
Informace jsou zveřejněny na webu “Soutěž Karla Hubáčka” – Stavba roku Libereckého kraje 2024: www.stavbaroku.lk nebo i na webových stránkách LK www.kraj-lbc.cz a na webových stránkách ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. www.arr-nisa.cz. Celé dění soutěže je možno také sledovat na Facebooku či Instagramu: Soutěž Karla Hubáčka.

Organizací soutěže je pověřena ARR – Agentura regionálního rozvoje, s. r. o.

TZ ARR/Petra Handlířová