Odborný seminář: Modro-zelená infrastruktura v Libereckém kraji

Jak se Liberecký kraj připravuje na změnu klimatu, jaké konkrétní projekty vznikají a co se již povedlo realizovat? Jak vypadají funkční opatření modro-zelené infrastruktury a jakou podporu z veřejných zdrojů na ně lze získat? Zajímají Vás odpovědi na tyto otázky? Přijďte na odborný seminář Libereckého kraje a Agentury regionálního rozvoje konaný pod záštitou Václava Žídka, radního pro resort životního prostředí a zemědělství.

Program:

Úvodní příspěvek k problematice klimatu a adaptací na jeho změnu

Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje


Příručka pro přípravu investičních záměrů a Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje

Mgr. Marek Nevečeřal, Liberecký kraj


Aktuální problémy při projektování opatření a možnosti řešení

Doc. Ing. Karel Vrána, CSc., emeritní pedagog ČVUT Praha, Fakulty stavební, člen zkušební komise pro autorizaci projektantů ČKAIT, projektant


Plánování, projekce a realizace opatření – zkušenosti ze zahraničí

MSc. Martin Vysoký, krajinný architekt působící ve švédské konzultační společnost v Malmö


Financování modro-zelené infrastruktury (krajské, národní a evropské zdroje)

Ing. Tereza Pokorná, Liberecký kraj Ing. Václav Šrédl, Agentura regionálního rozvoje s.r.o.


Vyhodnocení projektů financovaných Dotačním fondem Libereckého kraje zaměřených na modro-zelenou infrastrukturu

Ing. Tereza Pokorná, Liberecký kraj


Diskuze


Celková doba konání semináře 4-5 hodin.

Účast a občerstvení zdarma.

Zdroj: https://1012plus.cz/cs/akce-detail/odborny-seminar-modro-zelena-infrastruktura-v-libereckem-kraji