Kraj hledá využití pro letiště v Ralsku, vzkřísil plán na solární elektrárnu

Liberecký kraj pokročil v záměru využít část bývalého vojenského letiště v Ralsku pro výrobu elektřiny ze slunce. Technická univerzita v Ostravě teď zpracovává studii, která ukáže, jak je lokalita pro sluneční elektrárnu vhodná.

Plánovala se tam největší sluneční elektrárna ve střední a východní Evropě. To byl rok 2009 a Liberecký kraj hledal využití pro bývalé vojenské letiště v Ralsku. Jako nejlepší nápad tehdy vybral projekt německé firmy Green Energy 3000.

Ta chtěla celou rozlehlou plochu přistávací dráhy pokrýt solárními panely. Z plánů však záhy sešlo. O tři roky později vypsal kraj další soutěž na využití letiště Ralsko. I v ní se objevil návrh na jeho využití pro výrobu solární energie v podobě 200 stožárů s pohyblivou plošinou osazenou fotovoltaickými panely.

Tehdejší vedení kraje však trvalo na tom, že fotovoltaika je jednou z věcí, kterou na bývalém vojenském letišti nechce podporovat. Teď se zdá, že by část letiště mohla v budoucnu pro fotovoltaickou elektrárnu přece jen sloužit.

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad%C4%8Dany_hang%C3%A1ry.jpg

Liberecký kraj si teď u Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě nechává zpracovat studii, která má zjistit technické, energetické a ekonomické přínosy v prostoru Ralska pro obnovitelné zdroje energie.

„Mělo by jít o posouzení umístění fotovoltaické elektrárny, případně možnost výroby zeleného vodíku. Studie by měla být hotová na podzim,“ sdělil hejtman Martin Půta.

Celý článek najdete zde https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/letiste-ralsko-solarni-slunecni-energie-elektrarna.A220812_142731_liberec-zpravy_jape

Zdroj: iDnes / Autor: Jana Pavlíčková